Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

SIGNAAL online bereikbaar voor uw meldingen

SIGNAAL is een nieuw online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt voorleggen aan beroepsziektespecialisten: in Nederland aan het NCvB en in België aan IDEWE. U kunt een melding doen via het Meldingsformulier SIGNAAL.

Heijermanslezing vrijdag 13 juni 2014

De 19e Heijermanslezing op vrijdag 13 juni 2014 staat in het teken van samen werken aan bestrijding en preventie van beroepsgebonden infectieziekten. Infectieziekten komen overal voor in de samenleving zowel thuis, in hobby’s, bij sporten, in de vrije tijd, tijdens vakanties als in het werk.

Irritatief beroepsastma opgenomen in nieuwe registratierichtlijn

Beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Dit nieuwe inzicht over irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
 

Afscheid van een bevlogen werkplekverbeteraar

De arbeidsomstandigheden verbeteren, dat was 33 jaar de missie van Harry Stinis. Eerst als bedrijfsarts bij de GGD, toen als geneeskundig inspecteur bij de Arbeidsinspectie en uiteindelijk als infectieziektespecialist en grondlegger van de website kennissysteem infectieziekten en arbeid (KIZA) bij het NCvB. Een afscheidsinterview met een conceptueel denker. 'De basis van alles is kennis.'
 

Richtlijn zoönotische infectie in de maak

Met een registratierichtlijn zoönotische infectie wil het NCvB de bedrijfsarts handvatten aanreiken om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een beroepsziekte. De nieuwe richtlijn verschijnt dit jaar.

Financiele regeling Asbestose-slachtoffers

Asbestwerkers die asbestose (een vorm van stoflongen) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een financiële tegemoetkoming

Nieuwe NCvB registratierichtlijn Lumbosacraal radiculair syndroom

Het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg is een risicofactor voor het optreden van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als beroepsziekte. Het besturen van een voertuig is geen risicofactor. Dat is één van de opmerkelijke bevindingen van de nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn LRS.

Beroepsziekten door wietteelt blijven onderbelicht

Door het illegale karakter van de wietteelt in Nederland wordt er geen onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden en eventuele gezondheidsproblemen van medewerkers. Terwijl het aannemelijk is dat de teelt beroepsziekten veroorzaakt.
(arbo-online.nl)

Workshop beroepsziekten open inschrijving

Wilt u het melden van beroepsziekten beter onder de knie krijgen, neem dan deel aan een NCvB-workshop over beroepsziekten. Nadat deze workshop al met succes in company is aangeboden, willen we nu individuele bedrijfsartsen ook de kans bieden deze workshop te volgen. 

De NCvB registratierichtlijn beroepsastma is herzien

De NCvB registratierichtlijn werkgerelateerd astma komt hiervoor in de plaats. In deze nieuwe richtlijn zijn de laatste inzichten omtrent oorzaken van beroepsastma verwerkt. Nieuw is de consensus dat beroepsastma kan ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtweg prikkelende stoffen op de werkplek, genoemd irritatief beroepsastma.

Kosten van beroepsziekte afgewenteld op slachtoffers

Werknemers die getroffen worden door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. Aldus Wim Eshuis die op 4 december promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

Feedback Form