Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

Welkom bij het

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

SIGNAAL online bereikbaar voor uw meldingen

SIGNAAL is een nieuw online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt voorleggen aan beroepsziektespecialisten: in Nederland aan het NCvB en in België aan IDEWE. U kunt een melding doen via het Meldingsformulier SIGNAAL.

Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn ter preventie van rugklachten door werk

Rugklachten zijn de tweede belangrijkste reden – na griep of verkoudheid – om te verzuimen en zijn verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Het NCvB was actief betrokken bij het maken van de Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkómen.

Aanbiedingsbrief rapport ‘Versterken melding beroepsziekten’

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede kamer het rapport aan met de resultaten van een onderzoek naar de melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen.

Richtlijn zoönotische infectie in de maak

Met een registratierichtlijn zoönotische infectie wil het NCvB de bedrijfsarts handvatten aanreiken om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een beroepsziekte. De nieuwe richtlijn verschijnt dit jaar.

Brein herstelt niet volledig na blootstelling aan oplosmiddelen

Mensen die tijdens het werk worden blootgesteld aan verf-, lijm- of ontvetterdampen ervaren na hun pensioen vaker geheugen- en denkproblemen. Zelfs jaren na blootstelling.
(nu.nl)

Irritatief beroepsastma opgenomen in nieuwe registratierichtlijn

Beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Dit nieuwe inzicht over irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
 

Nieuwe NCvB registratierichtlijn Lumbosacraal radiculair syndroom

Het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg is een risicofactor voor het optreden van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als beroepsziekte. Het besturen van een voertuig is geen risicofactor. Dat is één van de opmerkelijke bevindingen van de nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn LRS.

Workshop beroepsziekten open inschrijving

Wilt u het melden van beroepsziekten beter onder de knie krijgen, neem dan deel aan een NCvB-workshop over beroepsziekten. Nadat deze workshop al met succes in company is aangeboden, willen we nu individuele bedrijfsartsen ook de kans bieden deze workshop te volgen.

Kerncijfers beroepziekten 2013

Kerncijfers beroepziekten 2013 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Wanneer komt ziekte door het werk?

In Nederland kunnen bedrijfsartsen gebruik maken van een uitstekend vijfstappenplan en richtlijnen bij het stellen van de diagnose beroepsziekte. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijke relatie.

Zwembadpoli.nl online!

De Zwembadpoli maakt deel uit van de poliklinieken van het AMC en VUmc. Deze nieuwe polikliniek is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen. Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen.