Literatuur

Brancheorganisaties

  • Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl
  • Vakbond en beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen (BBV);  www.bbv-vkbv.n

Literatuur en websites

  • Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid; www.kiza.nl
  • Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche; www.nkap.nl

Handelen van bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten NVAB richtlijn 28 januari 2000