Archive - 2004

november 17th

Behandeling van OPS-patiënten

(17-11) In het recent verschenen proefschrift Strangled by Solvents van Moniek van Hout wordt nader ingegaan op de huidige diagnostiek en behandeling van patienten met het Organisch Psychosyndroom (OPS) zoals die plaatsvindt bij de Solvents Teams in Amsterdam en Enschede.

Is psychosociale therapie en cognitieve strategietraining van OPS-patiënten effectief? Welke vorm moet zo‘n begeleiding hebben? Welke individuele factoren dragen bij aan het succes of mislukken van de therapie? Dit zijn enkele van de vragen die in het proefschrift van Moniek van Hout beantwoord worden.  

oktober 28th

Signaleringsrapport 2004 is uit

Belastbaarheid oudere werknemers onvoldoende onderkend

Werkgevers houden onvoldoende rekening met de verminderde belastbaarheid van ouderen, zo blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor het  risico op infectieziekten in branches en beroepen buiten de gezondheidszorg, terwijl de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

september 22nd

Signaleringsrapport 2004

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

september 21st

Tuinders allergisch voor paprikapollen

In de paprika-industrie is beroepsallergie, veroorzaakt door hoge en chronische blootstelling aan paprikapollen, een omvangrijk probleem. Als gevolg daarvan hebben tuinders een duidelijk verminderde kwaliteit van leven. Dit stelt Giséle Groenewoud in haar proefschrift (Erasmus Universiteit Rotterdam) Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw.

september 7th

Te weinig bekend over cytostatica

(2-9) Voor kankerverwekkende stoffen die in de lucht op de werkplek kunnen voorkomen, bepaalt de Gezondheidsraad het extra risico dat werknemers lopen op sterfte door kanker. In dat kader zijn drie stoffen beoordeeld: bleomycine, mitomycine C en stikstofmosterd.

De Gezondheidsraad, belast met de advisering over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan stoffen op de werkplek, concludeert dat voor deze stoffen onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om de risico‘s te kunnen inschatten.

augustus 31st

Vijf vrouwelijke asbestslachtoffers rond asbestcementfabriek

(31-8) Bij vijf vrouwen in de buurt van een asbestcementfabriek werd mesothelioom vastgesteld.

Lex Burdorf en anderen beschrijven deze gevallen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 28 augustus 2004.

De vrouwen woonden rond Goor in het Hof van Twente. In de nabijheid van hun woningen werden in de periode 1950-1970 paden en wegen met asbest verhard. Inademing van het stof hiervan is hen fataal geworden. De leeftijd bij het stellen van de diagnose varieerde van 38 tot 81 jaar.

augustus 24th

Formaldehyde kankerverwekkend

Door het International Agency for Research on Cancer (IARC) is formaldehyde als kankerverwekkend bij mensen (klasse 1 IARC) beoordeeld.

Er zijn inmiddels vele studies die wijzen op een verband tussen blootstelling aan formaldehyde en het ontstaan van (zeldzaam voorkomende) kanker van de neus-keelholte. Bij een eerdere beoordeling werd formaldehyde als mogelijk kankerverwekkend beschouwd.

Formaldehyde is een veel gebruikte stof die wordt toegepast als desinfectiemiddel, maar ook in harsen, plastics en coatings.

augustus 10th

Geen veilige grenswaarde voor meelstof

Veel bakkers krijgen gezondheidsklachten door het inademen van meelstof.  Bakkersastma is in Nederland de meest gerapporteerde vorm van beroepsastma.

Uit enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek bij werknemers in bakkerijen en meelfabrieken is gebleken dat verschijnselen van beroepsastma bij 11.5% en beroepsgebonden neusklachten bij 18.7% van de werknemers voorkomen. Ruim 25% van de werknemers heeft allergische antistoffen ( IgE) tegen tarwe.

juni 15th

Van beroepsziekte naar risque professionel

Bijdrage BG-dagen 2004

D.Spreeuwers, NCvB

10 mei 2004

Inleiding

Het gaat goed met de bedrijfsgezondheidszorg. Sinds de invoering van de WVP daalt de WAO-instroom. Er is wel discussie mogelijk of deze daling nu te danken is aan de WVP of aan andere factoren zoals de recessie, maar iedereen lijkt redelijk tevreden met de WVP. In een toenemend aantal sectoren worden arboconvenanten afgesloten gericht op het verminderen van ziekteverzuim en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

mei 31st

Meer vrijheid bij aanpak arbeidsomstandigheden

(1-5) In de toekomst mogen branches en bedrijven zelf beslissen hoe ze de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelen. Nu nemen ze daar verplicht een arbodienst voor in de arm.

Contacteczeem tandtechnici verklaard

(31-5-2004) Tandtechnici blijken steeds vaker allergisch voor materialen die in hun beroep worden gebruikt. Lang bleef de toename van klachten onverklaard, maar nu blijkt dat het gaat om allergische huidreacties voor met name plastics.

Om deze klachten te voorkomen pleit Thomas Rustemeyer - die op 28 mei promoveerde aan de VU medisch centrum in Amsterdam - voor preventie met beschermende handschoenen en beperkt-contacttechnieken.