Archive - 2008

december 31st

Boeren, bakkers, schoonmakers en docenten

In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/AMC vergeleek het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de gezondheid van vier beroepsgroepen – boeren, bakkers, schoonmakers en docenten – met die van de rest van de beroepsbevolking. 

 

december 5th

PMA: symposium Vervoersgeneeskunde

Het symposium 'Vervoersgeneeskunde in een hogere versnelling' van 3 oktober j.l. was een groot succes. Hoewel de capaciteit nog was uitgebreid, overtrof het aantal inschrijvingen veruit de beschikbare plaatsen.

november 26th

Arbobalans 2007/2008 en Beroepsziekten in cijfers gepubliceerd

De Arbobalans 2007/2008, een uitgave van TNO Kwaliteit van Leven - Arbeid, is vandaag uitgekomen. De Arbobalans werd geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het opstellen van de Arbobalans is o.a. gebruik gemaakt van de gegevens uit het rapport 'Beroepsziekten in cijfers' van het NCvB.

november 3rd

Werkgerelateerdheid bij rugklachten en psychische klachten vaak onderschat

Uit dossieronderzoek blijkt dat werkgebondenheid van de aandoeningen aspecifieke rugklachten en psychische aandoeningen door bedrijfsartsen vaak wordt onderschat. Hierdoor worden kansen voor preventie en re-integratie gemist.

Arbeidsomstandigheden kappers zorgwekkend

Er wordt te weinig gedaan aan bescherming tegen lichamelijke overbelasting en schadelijke stoffen, zo blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij kapsalons en kappersopleidingen.

 

 

 

november 2nd

Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken

In landen met een rookverbod in de horeca zijn de positieve gezondheidkundige effecten snel zichtbaar, zoals verbetering van de longfunctie en afname van luchtwegklachten bij het horecapersoneel.
In Italië nam het aantal ziekenhuisopnames wegens een hartinfarct in het jaar na invoering van het verbod met 11% af. Deze waarnemingen gevoegd bij de bescherming tegen de kankerverwekkende effecten van passief roken vormen krachtige argumenten voor een snelle invoering van het rookverbod in de horeca in ons land, zoals recent nu ook door het kabinet is besloten.

september 19th

Test handeczeem

Wanneer is er sprake van 'gewone' jeuk aan de handen en wanneer is het handeczeem? En komen deze klachten door het werk?

september 16th

Beroepsziekten in Cijfers 2008

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2008‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

Link naar BIC 2009 (PDF)

 

september 12th

Werken met nanodeeltjes

Risico's voor de gezondheid

september 2nd

1 op de 100 op EHBO na arbeidsongeval

In de periode 2001-2005 kwamen per jaar gemiddeld 85.000 mensen na een arbeidsongeval
op een spoedeisende hulp (SEH) afdeling voor medische behandeling. In Nederland werken circa 7,9 miljoen mensen. Per 100.000 werkenden vonden er dus 1.100 SEH-behandelingen
plaats na een arbeidsongeval. Voor mannen is de kans op een arbeidsongeval ruim vier
keer zo groot als voor vrouwen.

juli 7th

Ziekte van Weil als gevaarlijke beroepsziekte

Een 57-jarige medewerker van de waterpolitie is op 19 juni jl. overleden aan de ziekte van Weil. Dat meldt het expertisecentrum voor de ziekte van Weil van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam op 26 juni 2008. 

Lees verder > 

juni 6th

Registratierichtlijn voor het melden van artrose van de heup

Het RIVM stelt dat door demografische ontwikkelingen de verwachting is dat het absolute aantal personen met artrose tussen 2000 en 2020 met 38% zal stijgen.

mei 30th

AMC verovert landelijke arbomarkt

Eerder konden maar twintig studenten per jaar een coschap lopen bij de instelling die een samenvoeging is van drie kleinere arbodiensten. Ook is het AMC in gesprek met de landelijke uitkeringsinstantie UWV over samenwerking. Het is duidelijk: de landelijke markt lonkt. 'Arbeid en gezondheid is in veel umc's ondervertegenwoordigd.'