Archive - 2009

december 10th

Nieuw registratiesysteem beroepsziekten ingevoerd

In januari 2010 heeft het Registratiebureau Beroepsziekten NCvB een nieuw registratiesysteem beroepsziekten ingevoerd. Melden wordt daarmee nog eenvoudiger.

december 8th

De dopduim

Een laborant meldt zich spontaan op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts met pijn- en bewegingsklachten van de rechterduim. De laborant was sinds een aantal weken bezig met het testen van de kwaliteit van een nieuwe werkmethode.

Zuurstoftekort met dodelijke afloop bij bulktransport van hout

In twee jaar tijd deden zich in Zweedse havens vijf dodelijke gevallen en diverse incidenten voor bij het lossen van bulkcarriers met houtsnippers en blokken/stammen hout. Dit vormde de aanleiding tot arbeidshygiënisch en microbiologisch onderzoek.

Slaap-apnoe en ploegendienst

Een behandelend specialist geeft een werknemer met slaap-apnoe het advies om niet meer in ploegendienst te gaan werken. De NCvB Helpdesk krijgt hierop de vraag wat er bekend is over de invloed van ploegendienst op deze aandoening.

Nascholing Peilstation Intensief Melden druk bezocht

Maar liefst 136 van de 180 deelnemers aan het Peilstation Intensief Melden (PIM) bezocht dit voorjaar een workshop, 81 artsen woonden de plenaire bijeenkomst van 6 november bij.

Medische en sociale gevolgen van hepatitis: 21 january 2010

Donderdag 21 januari is het programma van de landelijke hepatitisweek gericht op Arboprofessionals. Hepatitis B en C kunnen door het werk worden veroorzaakt en hebben vaak ingrijpende consequenties voor het werk.

Pleidooi voor herinvoering risque professionnel in Nederland

Nederland houdt zich niet aan internationale verdragen. Door terug te keren naar een risque professionnel stelsel, zou Nederland weer voldoen aan het ILO-verdrag 121. Tot deze conclusies komt Yvonne Waterman in haar dissertatie ‘De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ waarop zij 13 november promoveerde.

Arbodienst in de frontlinie bij nieuwe gevaren

Wat hebben containers, reizigers en autobanden gemeen? Steeds vaker reizen tijgermuggen mee. Waakzame Arbodiensten kunnen bijdragen aan het voorkómen van toekomstige uitbraken van ernstige infectieziekten.

november 30th

Beroepsziekten in Cijfers 2009: veel klachten van knie en heup

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat voeren de ranglijst van beroepsziekten in 2008 aan met 42 procent. Ze worden gevolgd door gehooraandoeningen (34 procent) en psychische aandoeningen (17 procent). Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2009 van het NCvB.
 
 

november 26th

Nieuwe ILO-lijst beroepsziekten opgesteld

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft een nieuwe lijst van beroepsziekten opgesteld. Naar verwachting wordt het besluit tot invoering van deze lijst in maart 2010 genomen.

november 25th

Diagnoses PIM per economische sectie na 9 maanden

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is gestart op 1 januari 2009. Hier vindt u voor PIM de diagnoses per economische sectie na 9 maanden.

Voor vragen kunt u mailen naar pim@amc.nl

 

oktober 28th

NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' herzien

De NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' is herzien. Deze is te raadplegen via de http://nvab.artsennet.nl. De Leidraad bevat aanbevelingen voor bedrijfsartsen inzake de pandemie van de Mexicaanse griep (H1N1).

oktober 26th

ZwangerWijzer uitgebreid met risico's op het werk

Werkomstandigheden kunnen soms schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind. Vanaf 3 november kunnen mensen met een kinderwens eenvoudig nagaan of er in hun werk omstandigheden zijn die een gezonde zwangerschap in de weg staan. Dat kan op www.zwangerwijzer.nl.

 

oktober 15th

Arbobeleidsregels niet weg per 2010

De beleidsregels voor arbeidsomstandigheden blijven voorlopig gehandhaafd, heeft minister Donner van SZW de Tweede Kamer toegezegd. Aanvankelijk was de bedoeling de beleidsregels per 1 januari 2010 te laten vervallen.

september 24th

Relatie ergonomische maatregelen en klachten aan het houding- en bewegingsapparaat bij bouwvakkers

Henk F. van der Molen, Judith K. Sluiter en Monique H. W. Frings-Dresen
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 

Door partijen betrokken bij het Arboconvenant in de bouwsector werden de volgende vragen gesteld of tijdens de convenantperiode:

Pagina's