Archive - jun 2009

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

juni 9th

Leerzame letselschadeclaims?

Om meer te leren van beroepsziekten zijn 37 'worst-case- scenario's' onderzocht. Beroepsziektedossiers die vanuit juridische en medische invalshoek zijn geanalyseerd als opstap naar effectieve interventie en preventie van beroepsziekten. Betere preventie kan beroepsziekten voorkomen.

juni 4th

Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Het NCvB heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter in beeld te krijgen. Het rapport 'Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt' is het verslag daarvan. De vragen die wij in dit rapport trachten te beantwoorden zijn: 1) Hoe is de onderkant van de arbeidsmarkt te definiëren? 2) Welke aanwijzingen zijn er dat werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt een hoger risico lopen op beroepsziekten? 3) Op welke manier zijn beroepsziekten in deze groepen beter te monitoren en signaleren? 4) Zijn er mogelijkheden voor verbetering van preventie van beroepsziekten in deze groepen?

De belangrijkste 2 m2

In Duitsland hingen vorig jaar overal posters met een prikkelende vraag over de belangrijkste twee vierkante meters in je leven. Het betroffen een op jongeren gerichte campagne om de bewustwording over het belang van de huid en vermindering van handeczeem door het werk te bevorderen. In het kader van deze campagne troffen overheid en instellingen een pakket aan maatregelen. Er waren speciale lespakketten ontwikkeld voor het leerlingenwezen van onder andere kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers, sommige allergenen werden verboden en het vroeg opsporen en behandelen van beroepseczeem gestimuleerd.