Archive - sep 2009

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

september 24th

Relatie ergonomische maatregelen en klachten aan het houding- en bewegingsapparaat bij bouwvakkers

Henk F. van der Molen, Judith K. Sluiter en Monique H. W. Frings-Dresen
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 

Door partijen betrokken bij het Arboconvenant in de bouwsector werden de volgende vragen gesteld of tijdens de convenantperiode:

september 22nd

Beroepsziekten in Cijfers 2009

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2009‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

 

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën ontwikkelen op het werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties komen met een voorstel om werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen, te beschermen. Dit schrijft minister Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

september 9th

Risk factors for developing jumper's knee in sport and occupation: a review

Het spelen van volleyball of basketball vergroot het risico op het ontstaan of het verergeren van een zogenaamde jumper’s knee.