Archive - 2009

september 22nd

Beroepsziekten in Cijfers 2009

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2009‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

 

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën ontwikkelen op het werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties komen met een voorstel om werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen, te beschermen. Dit schrijft minister Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

september 9th

Risk factors for developing jumper's knee in sport and occupation: a review

Het spelen van volleyball of basketball vergroot het risico op het ontstaan of het verergeren van een zogenaamde jumper’s knee.

augustus 6th

Presentaties PIM workshop 2009

Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 bedrijfsartsen. Met ingang van 1 juli zijn daar 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

De eerste PIM workshop zit er voor alle belangstellenden op. In het voorjaar van 2009 zijn er tien workshops geweest waaraan 136 bedrijfsartsen hebben deelgenomen. De presentaties die daar zijn gegeven kunt u hieronder als pdf downloaden.

augustus 2nd

Peilstation Intensief Melden succesvol

In het eerste half jaar van 2009 meldden de deelnemende 181 bedrijfsartsen van het peilstation totaal 794 beroepsziekten, ofwel 4,4 beroepsziekten per arts. Per 1 juli 2009 zijn er 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

juli 23rd

Nieuwsbrief Peilstation Intensief Melden (PIM), juli 2009

Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 bedrijfsartsen. Met ingang van 1 juli zijn daar 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

juli 16th

EU-gids voor diagnostiek Beroepsziekten

Als aanvulling op de Europese lijst van Beroepsziekten is een EU-document verschenen. Bij alle beroepsziekten op de lijst wordt een korte toelichting gegeven met omschrijving van het ziektebeeld, medische criteria en blootstellingscriteria om tot de diagnose te komen. Medewerkers van het NCvB (Gert van der Laan en Teake Pal) waren nauw betrokken bij de samenstelling.

juli 15th

Gezond aan het werk

10e Gezondheidsraadlezing
Donderdag 1 oktober 2009

Om werknemers te bescherman.
Sprekers zijn prof. dr. Gerard Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie en dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER.

Registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout aangepast

De registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002] is aangepast. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op een uitgebreide systematische literatuurstudie van Nieuwenhuijsen, Bruinvels en Frings-Dresen. Hoewel er opvallend weinig studies (8) zijn gedaan naar deze relatie, werd er wel sterk bewijs gevonden voor de volgende risicofactoren:

juli 9th

Bijblijven over pandemie voor bedrijfsartsen

Er is een gratis alert-service voor bedrijfsartsen ontwikkeld! Door een mailtje te sturen met naam, functie en organisatie waarbij u werkzaam bent  aan arboinfect@amc.nl kunt u zich op deze gratis service abonneren.

Leerzame letselschadeclaims?

Om meer te leren van beroepsziekten zijn 37 'worst-case- scenario's' onderzocht. Beroepsziektedossiers die vanuit juridische en medische invalshoek zijn geanalyseerd als opstap naar effectieve interventie en preventie van beroepsziekten. Betere preventie kan beroepsziekten voorkomen.

juni 4th

Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Het NCvB heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter in beeld te krijgen. Het rapport 'Beroepsziekten aan de onderkant van de arbeidsmarkt' is het verslag daarvan. De vragen die wij in dit rapport trachten te beantwoorden zijn: 1) Hoe is de onderkant van de arbeidsmarkt te definiëren? 2) Welke aanwijzingen zijn er dat werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt een hoger risico lopen op beroepsziekten? 3) Op welke manier zijn beroepsziekten in deze groepen beter te monitoren en signaleren? 4) Zijn er mogelijkheden voor verbetering van preventie van beroepsziekten in deze groepen?

De belangrijkste 2 m2

In Duitsland hingen vorig jaar overal posters met een prikkelende vraag over de belangrijkste twee vierkante meters in je leven. Het betroffen een op jongeren gerichte campagne om de bewustwording over het belang van de huid en vermindering van handeczeem door het werk te bevorderen. In het kader van deze campagne troffen overheid en instellingen een pakket aan maatregelen. Er waren speciale lespakketten ontwikkeld voor het leerlingenwezen van onder andere kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers, sommige allergenen werden verboden en het vroeg opsporen en behandelen van beroepseczeem gestimuleerd. 

mei 25th

mei 20th

Prestigieuze Burgerpenning naar Frederieke Schaafsma

De G.C.E.BurgerpenningDe prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in 2007-2008 is op 14 mei uitgereikt aan Frederieke Schaafsma voor haar proefschrift:  Evidence-Based Medicine for Occupational Health Care. Wat is de Burgerpenning en waarom dit proefschrift? Verder lezen uit het judicium.

 

Pagina's