Archive - 2009

april 24th

28 april 2009: Workers Memorial Day

Jaarlijks 2500 doden door slechte arbeidsomstandigheden

Jaarlijks sterven er naar schatting 2,5 duizend werknemers in Nederland als gevolg van gevaarlijke of slechte arbeidsomstandigheden, zowel bedrijfsongevallen als fatale beroepsziekten. Op 28 april 2009 tijdens de Workers Memorial Day wordt wereldwijd stil gestaan bij deze werknemers.

april 6th

Arbovigilantie

Het thema arbovigilantie, waakzaam zijn op nieuwe gezondheidsrisico's door werk is een vervolg op de Heijermanslezing van 14 december 2007 over hetzelfde onderwerp. Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten.

maart 24th

Website moet kennis over arbeidsgehandicapten vergroten

(2-4) De website www.eerstehulpbijwerk.nl, een helpdesk en informatietelefoon moeten in de komende jaren bijdragen aan de vergroting van de kennis over handicap en werk. Ook moet de beeldvorming en houding ten aanzien van arbeidsgehandicapten verbeteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de website, de helpdesk en informatietelefoon in gebruik gesteld.

februari 16th

Borstkanker

De afgelopen weken is er de nodige publiciteit geweest over de relatie tussen het werken in de nacht en het risico op borstkanker. De vakbond FNV heeft vrouwen met borstkanker die langdurig nachtdiensten hebben gedraaid opgeroepen om zich te melden bij hun bureau beroepsziekten naar aanleiding van de toewijzing van een schadevergoeding aan enkele Deense vrouwen met borstkanker.

januari 19th

Denen zeer tevreden met Jumper's Knee van NCvB

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft gezamenlijk met de collega's van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid het bewijs op een rijtje gezet voor de werkgerelateerdheid

Nieuwe datum workshop beroepsziekten

Ook in 2009 worden door het NCvB workshops beroepsziekten met open inschrijving georganiseerd. Op dinsdag 6 oktober 2009 vindt de eerstvolgende workshop beroepsziekten plaats. 
(DEZE WORKSHOP (dinsdag 6 oktober 2009) GAAT NIET DOOR VANWEGE EEN TE LAAG AANTAL DEELNEMERS)
DATUM NIEUWE WORKSHOP NOG NADER TE BEPALEN.

januari 9th

Borstkanker en nachtdienst

De afgelopen week hebben diverse bedrijfsartsen aan het NCvB vragen voorgelegd over de praktische consequenties van een mogelijk verband tussen borstkanker en nachtdienst.

januari 5th

Promotie Dick Spreeuwers

Op 26 november jl. promoveerde Dick Spreeuwers, directeur van het NCvB, op zijn proefschrift getiteld “Registries of occupational diseases and their use for preventive policy”. Moderne beroepsziekten vereisen andere manieren van registratie…

Pagina's