Archive - jul 2010

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

juli 6th

Nieuwe website www.arbozone.nl

Op 1 juli is de nieuwe website www.arbozone.nl gelanceerd. Arbozone is de opvolger van de online www.aibladen.nl, met de volledige inhoud van de Arbo-Informatiebladen, arbowetgeving en commentaren.

juli 1st

Sjouwende magazijnmedewerker

Een magazijnwerker tilt en verplaats vaak houten pallets van 22 kg. Een hernia door het werk?

Een hand met MRSA

Een verzekeringsarts heeft veel contact met patiënten. Hoe te handelen bij MRSA-dragerschap?

Jaarverslag NCvB: Preventie

Het NCvB jaarverslag over 2009 heeft als thema ‘preventie’. Het geeft een beeld van de wijze waarop het NCvB een bijdrage levert aan de preventie van beroepsziekten.

 

 

Empowerment of employees with a chronic disease

Een empowerment training heeft een langdurig positief effect op de ervaren persoonlijke effectiviteit in het aanpakken van werkgerelateerde problemen en op vermoeidheidsklachten. Zo blijkt uit het proefschrift waarop Inge Varenkamp 1 juli aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

Beroepsziekten in de praktijk

Beroepsziekten in de praktijk biedt een helder en praktisch overzicht van ziekten die door werk worden veroorzaakt. De tweede, geactualiseerde druk van dit boek biedt up-to-date kennis en wil bijdragen aan het verbeteren van de preventie, diagnostiek en behandeling.

SLE door vervuilde grond

Een werknemer die werkt met vervuilde grond heeft SLE. Is er een relatie tussen blootstelling en ziekte?

Registratierichtlijn Gehoorverlies

Op 25 mei 2010 is door het NCvB de nieuwe Registratierichtlijn ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ uitgebracht, vergezeld van een achtergronddocument. Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen.

7-8 april 2011 Tracing New Occupational Diseases

7-8 april 2011
Amsterdam,  AMC
International Congress on Tracing New Occupational Diseases: Methodology, recent findings and implications for OHS-policy.

2 november Workshop beroepsziekten

2 november
Amsterdam, NCvB

Asbest blijft aandacht vragen

De Gezondheidsraad pleit voor scherpere blootstellingsgrenzen voor asbest. Canada gaat door met de winning en export van deze ‘silent killer’. En in Nederland is in navolging van de regeling voor slachteroffers van mesothelioom door asbest, nu ook een regeling voor asbestose in de maak.