Archive - 2011

december 19th

Advies methylmethacrylaat

In­a­de­ming van me­thyl­me­tha­cry­laat kan ir­ri­ta­tie in de neus ver­oor­za­ken. Wanneer de con­cen­tra­tie van deze stof in de lucht op de werk­plek lager blijft dan 160 mg/m3, ge­mid­deld over een acht­u­ri­ge werkdag, wordt dit voor­ko­men.

Nieuw advies methylmethacrylaat

Inademing van methylmethacrylaat kan irritatie in de neus veroorzaken. Wanneer de concentratie van deze stof in de lucht op de werkplek lager blijft dan 160 mg/m, ge­middeld over een achturige werkdag, wordt dit voorkomen.

november 30th

Herziene registratierichtlijnen voor Epicondylitis Lateralis en Carpale-Tunnel Syndroom

De beroepsziekteregistratierichtlijnen en het achtergronddocument voor epicondylitis lateralis en het carpale-tunnelsyndroom zijn herzien.

november 28th

Coronel Instituut jaarverslag 2010

Het jaarverslag van het Coronel Instituut, waar het NCvB deel van uit maakt, is verschenen.

Jaarverslag 2010 Coronel Instituut

oktober 24th

Beroepsziekten in Nederland: voorkómen kan beter

Beroepsziekten in cijfers 2011Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Dat komt neer op zo’n 20.000 nieuwe gevallen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC.

 

oktober 20th

Statistiek cijfers 2010

In aanvulling op het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011 zijn ook de statistiek cijfers voor 2010 beschikbaar.

oktober 5th

Het werk centraal

Nieuwe registratierichtlijnen voor beroepsziekten in NederlandHet vaststellen van beroepsziekten vereist goed medisch en klinisch onderzoek. Minstens zo belangrijk is de vaststelling van de expositie op de werkplek. 'Het werk centraal' is het thema voor de komende Heijermanslezing.

 

Evaluatie Europese lijst Beroepsziekten

Nieuwe registratierichtlijnen voor beroepsziekten in NederlandHoe gaan de verschillende lidstaten om met de aanbeveling over een Europese Lijst van Beroepsziekten uit 2003 en hoe zou herkenning, preventie en compensatie van beroepsziekten beter kunnen? Dat is de centrale vraag in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie in het PROGRESS programma.

 

oktober 4th

Werken met nanodeeltjes: richtlijn voor fijn venijn

Parallel aan de ontwikkeling van nanotechnologie is veel onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan deze kleine deeltjes. Op 29 september werd in Den Haag een internationale workshop gehouden over blootstellingsnormen voor nanodeeltjes op de werkplek. Er is een voorstel voor ‘Nano Reference Values’ gepresenteerd, gebaseerd op eerder onderzoek van IVAM; een richtlijn voor fijn venijn dus.

juli 11th

Nieuwe registratierichtlijnen voor beroepsziekten in Nederland

Nieuwe registratierichtlijnen voor beroepsziekten in NederlandBij de registratierichtlijnen voor beroepsziekten op de website beroepsziekten.nl zijn belangrijke aanpassingen gedaan. Reden hiervoor was het verschijnen van nieuwe Europese richtlijnen in de vorm van “Information Notices”.

 

juni 24th

Boeiende kennisuitwisseling op internationaal congres

Leukemie in de halfgeleiderindustrie, allergisch eczeem door zwemwater, het Aerotoxic Syndrome; het is slechts een greep uit de case-reports die op het congres ´Tracing new occupational diseases` de revu passeerden. Meer dan 100 deelnemers uit 36 landen wisselden kennis uit.

 

juni 23rd

Risico op beroepsziekten stijgt met de jaren

De Nederlandse arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen. Door de toenemende vergrijzing moeten oudere werknemers langer doorwerken. De Europese Commissie heeft 2012 uitgeroepen als het ‘European Year for Active Ageing’. Het risico op het ontstaan van beroepsziekten stijgt met de leeftijd.

 

juni 22nd

Jaarverslag Helpdesk: veel vragen over infectieziekten

In 2010 wisten leek en professional de helpdesk van het NCvB te vinden. In totaal kwamen er 675 vragen binnen, iets minder dan de 707 het jaar daarvoor. Ruim de helft van de vragen was afkomstig van bedrijfsartsen, over infectieziekten kwamen de meeste vragen binnen. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Helpdesk.

mei 17th

NCvB in Zembla

Het functioneren van de Arbeidsinspectie was zaterdag het onderwerp van Zembla. In deze uitzending werd ook Dick Spreeuwers, directeur van het NCvB, geinterviewd. Volgens het NCvB besteedt de Arbeidsinspectie te weinig aandacht aan beroepsziekten.

ZEMBLA-AFLEVERING ‘DOOD DOOR WERK’ - 14 MEI 2011

april 27th

Workers Memorial Day

Workers Memorial Day

Op 28 april, is het Workers Memorial Day. Jaarlijks wordt op deze door de ILO (International Labour Organization) herdenkingsdag stilgestaan bij dodelijke slachtoffers van werk. De ILO doet met deze dag vooral ook een oproep om te strijden voor preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Ook in Nederland is dat hard nodig; jaarlijks overlijden hier naar schatting ruim drieduizend mensen door factoren op het werk.

Pagina's