Archive - dec 2011

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

december 19th

Advies methylmethacrylaat

In­a­de­ming van me­thyl­me­tha­cry­laat kan ir­ri­ta­tie in de neus ver­oor­za­ken. Wanneer de con­cen­tra­tie van deze stof in de lucht op de werk­plek lager blijft dan 160 mg/m3, ge­mid­deld over een acht­u­ri­ge werkdag, wordt dit voor­ko­men.

Nieuw advies methylmethacrylaat

Inademing van methylmethacrylaat kan irritatie in de neus veroorzaken. Wanneer de concentratie van deze stof in de lucht op de werkplek lager blijft dan 160 mg/m, ge­middeld over een achturige werkdag, wordt dit voorkomen.