Archive - 2013

november 19th

Beroepsziekten: ontwikkelingen in Europa, lessen voor Nederland

Hoe is de aanpak van beroepsziekten in Nederland in vergelijking met andere Europese landen en wat kunnen we daarvan leren? Op een invitational conference op 24 oktober 2013, georganiseerd door het NCvB/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, samen met AStri, werden de resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar beroepsziekten gepresenteerd.

Verzuimbegeleiding bij infectieziekten: (on)geschikt voor eigen werk en het risico derden

In het algemeen houdt de bedrijfsarts zich bezig met de belastbaarheid van werknemers, de oorzaken van ziekten in het werk en het geven van een oordeel over de arbeidsgeschiktheid. Bij infectieziekten ligt het voor de hand om daarnaast te letten op de risico’s voor derden, zoals collega’s, klanten of het product.
 

Leg nieuwe gezondheidsrisico’s voor aan SIGNAAL

Elke bedrijfsarts, maar ook andere arboprofessional, komt het af en toe tegen: werknemers met gezondheidsproblemen die misschien door het werk komen. Gaat het om bekende aandoeningen, dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar wat te doen als de relatie tussen gezondheidsprobleem en werk nieuw, vreemd of opmerkelijk is? Leg het ons voor, via SIGNAAL, het online loket voor nieuwe gezondheidsrisico’s door werk.

Peilstation Intensief Melden gaat door

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een succesvol project van het NCvB met meer dan 150 deelnemende bedrijfsartsen. Per 1 januari 2014 wordt een tweede projectperiode van 5 jaar gestart. Nieuwe deelnemers kunnen zich melden.

Eén op de vijf artsen is burnout; en de andere vier?

‘If every fifth physician is affected by burnout, what about the other four?’ is de titel van een artikel naar aanleiding van een onderzoek naar strategieën van artsen om niet burnout te geraken.

Helpt zalf tegen en bij contacteczeem?

In hoeverre kunnen verschillende zalven de huidbarrière daadwerkelijk beschermen tegen irritatief contacteczeem? En helpen ze de beschadigde huid herstellen? Het Coronel Instituut voor Arbeid en gezondheid doet er onderzoek naar.

oktober 24th

Veel beroepsziekten bij ouderen

Bijna tweederde van de meldingen over beroepsziekten in 2012 kwam van 45-plussers. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2013’ van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/ Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC dat vandaag is verschenen.

Invitational Conference Beroepsziekten door NCvB en AStri

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en AStri Beleidsonderzoek en -advies hebben in een internationaal consortium meegewerkt aan de evaluatie van de Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de Europese Lijst van Beroepsziekten (2003/670/EC). Het rapport, gebaseerd op literatuurstudie, 29 landenrapporten, interviews met internationale organisaties en een workshop, is onlangs door de Europese Commissie uitgebracht (klik hier).

oktober 15th

Arbeid en gezondheid: hoe gezond is eigenlijk de dokter en de dokter in spé?

Judith Sluiter en Monique Frings-Dresen, beiden hoogleraar Coronel Instituut van het AMC, hebben onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van medisch specialisten, AIOS en coassisten. Burn-out bleek verontrustend toe te nemen. U wordt uitgenodigd voor het symposium in de Rode Hoed Amsterdam op woensdag 6 november vanaf 19.00 uur.

 

oktober 8th

Beroepsziekten bij beeldend kunstenaars

Komt een kunstenaar bij de dokter met klachten die mogelijk door werk met kunstenaarsmaterialen zijn veroorzaakt. Wat nu?

september 13th

Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen

De werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen heeft op dinsdag 8 oktober 2013 haar volgende bijeenkomst. Belangstellenden worden opgeroepen zich aan te melden.

juni 4th

Nieuw loket SIGNAAL voor melden nieuwe gezondheidsrisico’s

Een bedrijfsarts die stuit op een niet eerder gezien verband tussen werk en gezondheid, kan dit binnenkort voorleggen aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Uw signaal kan het eerste zijn.
 

Niets doen is geen optie bij PTSS

Niets doen is geen optie. Zo luidt de kernboodschap die Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV, meegaf aan de deelnemers aan een bijeenkomst van Platform PTSS op 11 april.

 

Tinnitus melden als beroepsziekte

Afgelopen jaren hebben diverse bedrijfsartsen tinnitus als beroepsziekte gemeld. Bedrijfsartsen krijgen werknemers op het spreekuur met veel hinder van oorsuizen, vaak een hoge pieptoon, waarvan de oorzaak in het werk is gelegen. Bij onderzoek blijkt wel sprake van gehoorschade, maar het aanwezige gehoorverlies voldoet niet aan de meldingscriteria in de registratierichtlijn B001. Reden voor het NCvB de richtlijn aan te vullen en het achtergronddocument aan te passen.

mei 8th

Nieuwe registratierichtlijn Longkanker als beroepsziekte

Bij een 60-jarige casino-medewerker wordt longkanker gediagnosticeerd. Hij heeft zelf nooit gerookt, maar wel 20 jaar lang bij speeltafels gestaan waar fors gerookt werd. Moet dit als beroepsziekte door passief roken worden beschouwd? Binnenkort verschijnt de nieuwe registratierichtlijn Longkanker die een handreiking biedt om dit soort vragen te kunnen beantwoorden.  

Pagina's