Archive - nov 2013

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

november 19th

Beroepsziekten: ontwikkelingen in Europa, lessen voor Nederland

Hoe is de aanpak van beroepsziekten in Nederland in vergelijking met andere Europese landen en wat kunnen we daarvan leren? Op een invitational conference op 24 oktober 2013, georganiseerd door het NCvB/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, samen met AStri, werden de resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar beroepsziekten gepresenteerd.

Verzuimbegeleiding bij infectieziekten: (on)geschikt voor eigen werk en het risico derden

In het algemeen houdt de bedrijfsarts zich bezig met de belastbaarheid van werknemers, de oorzaken van ziekten in het werk en het geven van een oordeel over de arbeidsgeschiktheid. Bij infectieziekten ligt het voor de hand om daarnaast te letten op de risico’s voor derden, zoals collega’s, klanten of het product.
 

Leg nieuwe gezondheidsrisico’s voor aan SIGNAAL

Elke bedrijfsarts, maar ook andere arboprofessional, komt het af en toe tegen: werknemers met gezondheidsproblemen die misschien door het werk komen. Gaat het om bekende aandoeningen, dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar wat te doen als de relatie tussen gezondheidsprobleem en werk nieuw, vreemd of opmerkelijk is? Leg het ons voor, via SIGNAAL, het online loket voor nieuwe gezondheidsrisico’s door werk.

Peilstation Intensief Melden gaat door

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een succesvol project van het NCvB met meer dan 150 deelnemende bedrijfsartsen. Per 1 januari 2014 wordt een tweede projectperiode van 5 jaar gestart. Nieuwe deelnemers kunnen zich melden.

Eén op de vijf artsen is burnout; en de andere vier?

‘If every fifth physician is affected by burnout, what about the other four?’ is de titel van een artikel naar aanleiding van een onderzoek naar strategieën van artsen om niet burnout te geraken.

Helpt zalf tegen en bij contacteczeem?

In hoeverre kunnen verschillende zalven de huidbarrière daadwerkelijk beschermen tegen irritatief contacteczeem? En helpen ze de beschadigde huid herstellen? Het Coronel Instituut voor Arbeid en gezondheid doet er onderzoek naar.