Archive - jun 2013

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

juni 4th

Nieuw loket SIGNAAL voor melden nieuwe gezondheidsrisico’s

Een bedrijfsarts die stuit op een niet eerder gezien verband tussen werk en gezondheid, kan dit binnenkort voorleggen aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Uw signaal kan het eerste zijn.
 

Niets doen is geen optie bij PTSS

Niets doen is geen optie. Zo luidt de kernboodschap die Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV, meegaf aan de deelnemers aan een bijeenkomst van Platform PTSS op 11 april.

 

Tinnitus melden als beroepsziekte

Afgelopen jaren hebben diverse bedrijfsartsen tinnitus als beroepsziekte gemeld. Bedrijfsartsen krijgen werknemers op het spreekuur met veel hinder van oorsuizen, vaak een hoge pieptoon, waarvan de oorzaak in het werk is gelegen. Bij onderzoek blijkt wel sprake van gehoorschade, maar het aanwezige gehoorverlies voldoet niet aan de meldingscriteria in de registratierichtlijn B001. Reden voor het NCvB de richtlijn aan te vullen en het achtergronddocument aan te passen.