Archive - 2013

april 12th

Gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen nu ook met app inzichtelijk

De Stoffenmanager van TNO, Arbo Unie en Beco geeft ondernemers al sinds jaar en dag goed inzicht in de gezondheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Vanaf nu is er ook een Stoffenmanager app voor Android-toestellen beschikbaar.

maart 8th

Wanneer komt ziekte door het werk?

In Nederland kunnen bedrijfsartsen gebruik maken van een uitstekend zes stappenplan en richtlijnen bij het stellen van de diagnose beroepsziekte. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijke relatie.

februari 28th

Niet over maar met de burger spreken

Asbestzomer 2012: Ombudsman trekt communicatielessen
De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft een rapport uitgebracht over de risicocommunicatie rondom asbest na bestudering van een aantal asbestincidenten uit de zomer van 2012 (asbestvondsten in Twenterand, Groningen, Noordoostpolder, Wageningen en Stadskanaal).

februari 12th

Certificaat voor deelnemers Peilstation Intensief Melden

Eerste groep deelnemers aan het succesvolle Peilstation Intensief Melden ontvangen van het NCvB een certificaat voor 5 jaar deelname.

februari 11th

Afscheidssymposium prof. dr. Frank van Dijk

In 2013 zal prof. dr. Frank JH van Dijk, hoogleraar Gezondheidkunde in het bijzonder ten aanzien van Arbeid en Milieu, en van 1988 tot 2009 hoofd van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en met emeritaat gaan.

 

februari 8th

Geïnteresseerd in de laatste branche informatie over gezondheid en werk?

Nieuw op onze website vindt u de meest recente informatie op ons vakgebied over beroepen, risicofactoren, registratierichtlijnen en gezondheid

januari 17th

Verhaal van werkgerelateerde schade, rapport HSI

Zoals elke werknemer die letselschade in en door het werk van de werkgever vergoed wil krijgen ervaart, is het bijna onmogelijk dit binnen een redelijke termijn voor elkaar te krijgen. En dan moet men nog het geluk hebben een rechter aan te treffen die verstand van zaken heeft. Deze zeer onbevredigende situatie heeft het Ministerie van Sociale zaken er toe gebracht een opdracht aan het Hugo Sinzheimer Instituut te geven om te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn.

januari 16th

6de symposium van de Goed Gestemd cyclus van de zorglijn Stemmingsstoornissen AMC

Graag ontmoeten wij u op het zesde symposium van de ‘Goed Gestemd’-cyclus van de zorglijn Stemmingsstoornissen AMC. Dit symposium biedt voor een breed publiek een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke kennis omtrent terugkeer naar en behoud van werk bij psychische klachten. Op de website www.goedgestemdamc.nl (klik hier) kunt u uitgebreide informatie over het symposium en de inhoud van de lezingen vinden.

januari 11th

Workshop beroepsziekten

Heb jij ook het melden van beroepsziekten in je IVP staan? Schrijf je dan in voor de ééndaagse workshop van het NCvB op vrijdag 15 maart 2013. Deze workshopdag gaat over het professionele handelen van de bedrijfsarts bij het diagnosticeren en melden van werkgerelateerde aandoeningen.

januari 7th

Werkstress geeft risico’s voor zwangeren

Stress tijdens de zwangerschap vergroot de kans op zwangerschapshypertensie en een kind met een laag geboortegewicht. Dit blijkt uit een literatuurstudie die het NCvB op verzoek van het RIVM verrichtte.

 

Pagina's