Archive - mrt 2014

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

maart 28th

Afscheid van een bevlogen werkplekverbeteraar

De arbeidsomstandigheden verbeteren, dat was 33 jaar de missie van Harry Stinis. Eerst als bedrijfsarts bij de GGD, toen als geneeskundig inspecteur bij de Arbeidsinspectie en uiteindelijk als infectieziektespecialist en grondlegger van de website kennissysteem infectieziekten en arbeid (KIZA) bij het NCvB. Een afscheidsinterview met een conceptueel denker. 'De basis van alles is kennis.'
 

maart 26th

Richtlijn werkgebonden zoönosen in de maak

Met een registratierichtlijn werkgebonden zoönosen wil het NCvB de bedrijfsarts handvatten aanreiken om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een beroepsziekte. De nieuwe richtlijn verschijnt in 2015.

Brein herstelt niet volledig na blootstelling aan oplosmiddelen

Mensen die tijdens het werk worden blootgesteld aan verf-, lijm- of ontvetterdampen ervaren na hun pensioen vaker geheugen- en denkproblemen. Zelfs jaren na blootstelling.
(nu.nl)

maart 25th

Irritatief beroepsastma opgenomen in nieuwe registratierichtlijn

Beroepsastma wordt niet alleen veroorzaakt door blootstelling aan allergenen of irriterende stoffen op de werkplek maar kan ook ontstaan door herhaalde blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen op de werkplek. Dit nieuwe inzicht over irritatief beroepsastma is verwerkt in de net verschenen nieuwe registratierichtlijn werkgerelateerd astma.
 

maart 24th

Financiele regeling Asbestose-slachtoffers

Asbestwerkers die asbestose (een vorm van stoflongen) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een financiële tegemoetkoming

maart 13th

Nieuwe NCvB registratierichtlijn Lumbosacraal radiculair syndroom

Het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg is een risicofactor voor het optreden van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als beroepsziekte. Het besturen van een voertuig is geen risicofactor. Dat is één van de opmerkelijke bevindingen van de nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn LRS.

maart 5th

Beroepsziekten door wietteelt blijven onderbelicht

Door het illegale karakter van de wietteelt in Nederland wordt er geen onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden en eventuele gezondheidsproblemen van medewerkers. Terwijl het aannemelijk is dat de teelt beroepsziekten veroorzaakt.
(arbo-online.nl)