Archive - 2014

januari 26th

SIGNAAL online bereikbaar voor uw meldingen

Vanaf 2 juli 2013 staat SIGNAAL tot uw beschikking via https://www.signaal.info/ SIGNAAL staat voor Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket. SIGNAAL is een nieuw online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt voorleggen aan beroepsziektespecialisten: in Nederland aan de beroepsziektespecialisten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en in België aan de deskundigen van Groep IDEWE. U kunt een melding doen via het Meldingsformulier SIGNAAL.

januari 16th

Tientallen meldingen van asbestkanker bij bakkers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft tussen 2000 en 2011 in totaal 38 meldingen gekregen van bakkers in Nederland die asbestkanker hebben opgelopen.

Door: NU.nl/ANP/Novum

januari 14th

Kosten van beroepsziekte afgewenteld op slachtoffers

Werknemers die getroffen worden door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. Aldus Wim Eshuis die op 4 december promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

Together for Disease-free workers

Onder deze titel organiseerde de Europeese Commissie op 3-4 december in Brussel een conferentie over ‘Beroepsziekten in Europa, hoe verder?’ Er werden uiteenlopende items behandeld, variërend van asbest, werkgerelateerde psychische aandoeningen en het aerotoxic syndrome. Op een EU-website is het hele conferentie programma en de presentaties te downloaden.

januari 6th

Kerncijfers beroepziekten 2013

Kerncijfers beroepziekten 2013 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwste cijfers zullen half oktober 2014 gepubliceerd worden.

 

januari 3rd

Meldingssysteem beroepsziekten gewijzigd

Het NCvB beroepsziektemeldingssysteem is gewijzigd. Het bevat verschillende nieuwe opties. Zo worden alle meldingen voortaan via e-mail bevestigd, kunnen melders hun eigen meldingen raadplegen en wordt ook de artscode vermeldt.

Pagina's