Archive - 2015

november 5th

Rol bedrijfsarts bij beroepsziekten

Tijdens de uitzending ‘Ziek door mijn werk’ van het TV programma ‘De Monitor’ op 1 november 2015 heeft de NVAB aangegeven dat bedrijfsartsen meer moeten doen aan het diagnosticeren, behandelen en de preventie van beroepsziekten.

oktober 16th

Aandacht voor beroepsziektemelding neemt toe Kerncijfers_Beroepsziekten 2015

Het aantal meldende bedrijfsartsen en daardoor het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van vorige jaren. De schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers blijft echter gelijk. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC.

 

oktober 13th

Heijermanslezing 27 november 2015

Van diagnose naar functioneren: 20 jaar NCvB en 10 jaar PMA
2015 is een lustrumjaar voor zowel het NCvB als de PMA. In dit teken staat ook de Heijermanslezing van het najaar. Na een korte terugblik en vooruitblik van beide instituten zal het accent deze middag liggen op de werknemer met een mogelijke beroepsziekte.
 

oktober 9th

Kwart ziekmeldingen is werkgerelateerd

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk.

oktober 8th

Aantal doden door beroepslongziekten moet omlaag

Werknemers die regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen moeten elke twee jaar medisch gekeurd worden om longziekten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Daarvoor pleit de Long Alliantie Nederland (LAN) donderdag, meldt onderzoeksprogramma de Monitor.

Talk voedingsindustrie kan ernstige longziekte veroorzaken

Talk, een stof die veelvuldig wordt gebruikt binnen allerlei productieprocessen, vooral in de voedingsindustrie, is een gevaar voor de gezondheid. Blootstelling hieraan moet zorgvuldig gemonitord worden volgens Nederlandse onderzoekers.

oktober 7th

Voetbalprofs met blessures hebben vaak psychische klachten

Depressie komt vaak voor bij profvoetballers. Meer dan eenderde heeft last van mentale problemen, vooral als zij kampen met een ernstige blessure. Dit blijk uit onderzoek van het AMC.

augustus 27th

Preventie van beroepsziekten, zaak van meer partijen

De kennis van de directe oorzaken van beroepsziekten is gegroeid, hoewel het kennisniveau per sector verschilt. Dat is een van de conclusies van het beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor beleidsintensivering voor de preventie van beroepsziekten, dat Panteia en VHP in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerden.

Occustat werkt aan nieuwe Europese lijst beroepsziekten

De bestaande Europese lijst van beroepsziekten behoeft een update. Daar komt bij dat de EU de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal nieuwe lidstaten. Binnen het Europese project Occustat wordt daarom gewerkt aan een nieuwe lijst van beroepsziekten. Op verzoek van SZW vertegenwoordigt het NCvB Nederland in dit project.

Evaluatie Heijermanslezingen

Bij iedere Heijermanslezing vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Wat doet het NCvB ermee?

augustus 26th

Nieuwe oorzaken immunologisch beroepsastma

Ieder jaar zijn er nieuwe oorzaken van immunologisch beroepsastma. Aan de meer dan vierhonderd bekende allergenen zijn de laatste jaren tien nieuwe oorzaken toegevoegd, waarbij de diagnose lege artes is gesteld.
 

Nieuwe aanbevelingen voor diagnostiek CTE op komst

Sinds de start van het Nederlandse Solvent Team-project in 1997 zijn er allerlei nationale en internationale ontwikkelingen geweest op het gebied van de diagnostiek van Chronisch Toxische Encefalopathie (CTE). Dat vraagt om nieuwe aanbevelingen.

augustus 10th

Allergieen zijn altijd belastend en soms levensbedreigend

Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.
 

juni 22nd

Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen september 2015

Op maandag 21 september organiseert het NCvB de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen. De werkgroep werkgebonden huid- en luchtwegaandoeningen bestaat uit bedrijfsartsen, huidartsen, longartsen, allergologen, arbeidshygiënisten en onderzoekers. Op de bijeenkomsten van de werkgroep worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en interessante en/of ingewikkelde casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd. U bent van harte welkom!

juni 16th

Hoe kunnen werkgevers en werknemers meer dan voorheen aandacht geven aan primaire preventie van beroepsziekten?

Deze vraag stond centraal bij het onderzoek dat Panteia en vhp human performance hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten.

Pagina's