Archive

augustus 26th, 2015

Nieuwe oorzaken immunologisch beroepsastma

Ieder jaar zijn er nieuwe oorzaken van immunologisch beroepsastma. Aan de meer dan vierhonderd bekende allergenen zijn de laatste jaren tien nieuwe oorzaken toegevoegd, waarbij de diagnose lege artes is gesteld.
 

Nieuwe aanbevelingen voor diagnostiek CTE op komst

Sinds de start van het Nederlandse Solvent Team-project in 1997 zijn er allerlei nationale en internationale ontwikkelingen geweest op het gebied van de diagnostiek van Chronisch Toxische Encefalopathie (CTE). Dat vraagt om nieuwe aanbevelingen.

augustus 10th

Allergieen zijn altijd belastend en soms levensbedreigend

Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.
 

juni 22nd

Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen september 2015

Op maandag 21 september organiseert het NCvB de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen. De werkgroep werkgebonden huid- en luchtwegaandoeningen bestaat uit bedrijfsartsen, huidartsen, longartsen, allergologen, arbeidshygiënisten en onderzoekers. Op de bijeenkomsten van de werkgroep worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en interessante en/of ingewikkelde casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd. U bent van harte welkom!

juni 16th

Hoe kunnen werkgevers en werknemers meer dan voorheen aandacht geven aan primaire preventie van beroepsziekten?

Deze vraag stond centraal bij het onderzoek dat Panteia en vhp human performance hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten.

In memoriam Anita Mulder

Op 14 juni 2015 is onze lieve collega Anita Mulder overleden. Anita was als management assistente jarenlang het eerste aanspreekpunt van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Haar collegialiteit, optimisme, organisatievermogen en aandacht voor de kwetsbare medemens gaan wij enorm missen. Wij wensen haar familie en in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit zware verlies.

april 13th

Heijermanslezing: Signaleren en preventie van beroepsziekten; een kerntaak van de bedrijfsarts 12 juni 2015

De 21e Heijermanslezing op vrijdag 12 juni 2015 staat in het teken van signaleren en preventie van beroepsziekten. In november 2014 is het NCvB 6-stappenplan voor de signalering en preventie van beroepsziekten verschenen.

april 10th

Trends in beroepsziekten Europees vergeleken

Voor de eerste keer is binnen Europa een vergelijking van trends in beroepsziekten gemaakt. Het gaat hierbij om trends in de incidentie van vijf werkgebonden aandoeningen in tien Europese landen tussen 2000 en 2012.

 

april 8th

Aandacht voor beroepsgebonden huidkanker in Nederland blijft achter

Aandacht voor huidkanker door blootstelling in het werk ontbreekt volledig tijdens de komende derde Nederlandse huidkankerdag. Een opmerkelijke discrepantie ten opzichte van andere landen in Europa.

 

april 6th

Werken vóór en tijdens de zwangerschap

De 20e Heijermanslezing (28 november 2014) was de tweede die gewijd was aan zwangerschap en werk, tien jaar na de eerste. Het doel was de balans op te maken, te laten zien waar we nu staan en welke ontwikkelingen er voor de komende tijd worden verwacht. Er werden diverse tools besproken die professionals kunnen gebruiken om de zwangere vrouwen en stellen met kinderwens te adviseren over de arbeidsomstandigheden vóór en gedurende de zwangerschap.

maart 10th

Vanaf 1 maart ziet mensenarbeid.nl er anders uit !

Mensenarbeid.nl is vernieuwd !

U kent mensenarbeid.nl als belangrijke website voor het verwijzen van patienten met  beroepsgebonden aandoeningen voor wie huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing konden bieden. Om u van dienst te zijn heeft de polikliniek Mens en Arbeid veranderingen aangebracht om verwijzing nog makkelijker te maken. Met interessante casuistiek hopen wij onze mogelijkheiden te kunnen laten zien.

januari 30th

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

Kabinetsreactie op SER advies ‘betere zorg voor werkenden’

Door veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak tot duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft het kabinet naar aanleiding van een verdeeld SER advies nu haar eigen voornemens bekend gemaakt. Nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van vooral medisch professionals en branche organisaties. Geen breed draagvlak voor stelselherzieningen wordt geconstateerd.

januari 14th

Duwen en trekken in werk verdubbelt het risico op schouderklachten

Een recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers concludeert dat er sterk bewijs is dat duwen en trekken de kans op schouderklachten vergroot. Deze conclusie baseren zij op 7 studies bij 8279 werknemers.

januari 13th

Zwembadpoli.nl online!

Deze nieuwe polikliniek is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen. Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen. De Zwembadpoli maakt deel uit van de poliklinieken van het AMC en VUmc. 
 

Dalende incidentie van beroepsziekten door europese wetgeving?

Voor de eerste keer is een vergelijking van trends in beroepsziekten binnen Europa gemaakt. De trends waren consistent met een positieve impact van Europese initiatieven gericht op vermindering van astma en contacteczeem relevante blootstellingen.

Pagina's