Archive

december 2nd, 2014

Preventief zorgen voor zorgpersoneel

Door meer aandacht te besteden aan gezondheidsrisico’s tijdens de opleiding en door verpleegkundigen en paramedici te laten deelnemen aan Preventief Medisch Onderzoek, kan de preventieve gezondheidszorg voor zorgpersoneel worden verbeterd.

Ziek door Zeswaardig Chroom?

Zeswaardig chroom is recent veel in het nieuws en dat leidt in uiteenlopende werksituaties tot vragen en onrust. Het NCvB publiceerde een TOXFaq met informatie om hiermee aan de slag te gaan.

Evidence-based werken en terugkeer na hersenletsel

Diverse proefschriften richten zich op beroepsziekten. In deze nieuwsbrief lichten we er twee uit van promovendi die komende maand hun proefschrift verdedigen. Judith van Velzen deed onderzoek naar de terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel. Rob Kok beschrijft in zijn proefschrift hoe verzekeringsartsen meer evidence-based kunnen werken.

Kwaliteitsbureau NVAB viert 10 –jarig bestaan

Op 23 oktober 2014 vierde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau met het jubileumsymposium ‘Gender sensitieve bedrijfsgeneeskunde leidt tot betere zorg’.

november 6th

Ziek door zeswaardig Chroom?

Wat is Chroom? Hoe kun je aan chroom worden blootgesteld? Welke effecten op de gezondheid kan Chroom hebben? Hoe groot is de kans op longkanker door zeswaardig Chroom (Cr 6+)? Hoe lang na blootstelling is chroom nog in het lichaam aantoonbaar? Wat kan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten doen bij de problemen rond zeswaardig Chroom?

november 5th

Geheugen vermindering door veel nachtdienst?

Jarenlang werken in onregelmatige diensten met nachtwerk veroorzaakt extra cognitieve veroudering, bovenop de normale achteruitgang in geheugen en denksnelheid. Er lijkt sprake te zijn van blijvende achteruitgang in het geheugen en de denksnelheid. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek.

oktober 13th

Kosten van beroepsziekte afgewenteld op slachtoffers

Werknemers die getroffen worden door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. Aldus Wim Eshuis die op 4 december promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

september 30th

Heijermanslezing: Zwangerschap en werk 28 november 2014

De 20e Heijermanslezing op vrijdag 28 november 2014 staat in het teken van zwangerschap en werk. Tien jaar geleden vond de eerste Heijermanslezing over dit thema plaats, tijd voor een update. Er was destijds behoefte aan een evidence-based richtlijn voor het handelen van de bedrijfsarts rond vragen over zwangerschap en werk.

september 29th

Beroepsziekten in Cijfers 2014

Bedrijfsartsen uit het Peilstation Intensief Melden hebben in 2013 267 nieuwe beroepsziekten per honderdduizend werknemers gerapporteerd. Hiermee blijft het aantal gemelde beroepsziekten min of meer gelijk. Er zijn drie belangrijke categorieën: psychische aandoeningen, aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade. Op een beroepsbevolking van ruim zeven miljoen betekent dat jaarlijks bijna twintigduizend mensen ziek worden door hun werk.

september 23rd

Beroepsziekten speerpunt in nieuwe EU-arbostrategie

Verbetering van de preventie van beroepsziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij al lang bestaande risico’s te verwaarlozen is één van de drie belangrijke uitdagingen in het nieuwe strategisch raamwerk voor de EU-arbostrategie 2014-2020.

september 22nd

F-16 piloten: beroepsziekte aan de neus

Twee van de bijna honderd F16 piloten heeft een neuscorrectie uit laten voeren om nieuw gevormd bot op de neusrug weg te halen. De oorzaak lijkt het slecht zittende zuurstofmasker. Bijna negen op de 10 piloten rapporteren andere klachten zoals blaren, verdikte huid of bloeduitstortingen.

september 8th

Nieuw stappenplan beroepsziekten: van melden naar preventie

Het NCvB heeft het stappenplan voor het melden van beroepsziekten uitgebreid en aangepast. Hiermee wil het NCvB het melden van beroepsziekten versterken, de kwaliteit van de meldingen verbeteren en preventieve activiteiten ter voorkoming van beroepsziekten op gang brengen.

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verhoogt kans op ALS

Verschillende studies naar de mogelijke rol van werkfactoren bij het ontstaan van de neurodegeneratieve aandoening amyotrofische lateraalsclerose (ALS) vonden aanwijzingen dat er sprake is van een verhoogd risico bij beroepsmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

Preconceptie Indicatielijst (PIL) in de maak

Het NCvB levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een Preconceptie Indicatielijst (PIL). In deze lijst worden beroepsgebonden factoren meegenomen die van belang zijn in de periode vóór de zwangerschap. Juist dan zijn er mogelijkheden tot preventie op het gebied van beroepsmatige blootstelling.

Arbo Expert Groep Longaandoeningen opgericht

Dit voorjaar is bij het NCvB de Arbo Expert Groep Longaandoeningen (AEGL) opgericht. Zij bestaat uit twee arbeidsgeneeskundige centra, te weten het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). In 2013 was beroepsgerelateerde allergische rhinitis de meest gemelde longaandoening.

Pagina's