Archive

juli 15th, 2009

Registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout aangepast

De registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002] is aangepast. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op een uitgebreide systematische literatuurstudie van Nieuwenhuijsen, Bruinvels en Frings-Dresen. Hoewel er opvallend weinig studies (8) zijn gedaan naar deze relatie, werd er wel sterk bewijs gevonden voor de volgende risicofactoren:

mei 25th

september 16th, 2008

Beroepsziekten in Cijfers 2008

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2008‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

Link naar BIC 2009 (PDF)

 

juni 6th

Registratierichtlijn voor het melden van artrose van de heup

Het RIVM stelt dat door demografische ontwikkelingen de verwachting is dat het absolute aantal personen met artrose tussen 2000 en 2020 met 38% zal stijgen.

september 20th, 2007

Signaleringsrapport 2007

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

november 28th, 2006

Signaleringsrapport 2006

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

oktober 10th

Signaleringsrapport Beroepsziekten '06

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten brengt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Persbericht (5 oktober 2006)

oktober 25th

Signaleringsrapport 2005

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

november 17th, 2004

Behandeling van OPS-patiënten

(17-11) In het recent verschenen proefschrift Strangled by Solvents van Moniek van Hout wordt nader ingegaan op de huidige diagnostiek en behandeling van patienten met het Organisch Psychosyndroom (OPS) zoals die plaatsvindt bij de Solvents Teams in Amsterdam en Enschede.

Is psychosociale therapie en cognitieve strategietraining van OPS-patiënten effectief? Welke vorm moet zo‘n begeleiding hebben? Welke individuele factoren dragen bij aan het succes of mislukken van de therapie? Dit zijn enkele van de vragen die in het proefschrift van Moniek van Hout beantwoord worden.  

oktober 28th

Signaleringsrapport 2004 is uit

Belastbaarheid oudere werknemers onvoldoende onderkend

Werkgevers houden onvoldoende rekening met de verminderde belastbaarheid van ouderen, zo blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor het  risico op infectieziekten in branches en beroepen buiten de gezondheidszorg, terwijl de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

september 22nd

Signaleringsrapport 2004

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

september 21st

Tuinders allergisch voor paprikapollen

In de paprika-industrie is beroepsallergie, veroorzaakt door hoge en chronische blootstelling aan paprikapollen, een omvangrijk probleem. Als gevolg daarvan hebben tuinders een duidelijk verminderde kwaliteit van leven. Dit stelt Giséle Groenewoud in haar proefschrift (Erasmus Universiteit Rotterdam) Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw.

september 7th

Te weinig bekend over cytostatica

(2-9) Voor kankerverwekkende stoffen die in de lucht op de werkplek kunnen voorkomen, bepaalt de Gezondheidsraad het extra risico dat werknemers lopen op sterfte door kanker. In dat kader zijn drie stoffen beoordeeld: bleomycine, mitomycine C en stikstofmosterd.

De Gezondheidsraad, belast met de advisering over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan stoffen op de werkplek, concludeert dat voor deze stoffen onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om de risico‘s te kunnen inschatten.

augustus 31st

Vijf vrouwelijke asbestslachtoffers rond asbestcementfabriek

(31-8) Bij vijf vrouwen in de buurt van een asbestcementfabriek werd mesothelioom vastgesteld.

Lex Burdorf en anderen beschrijven deze gevallen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 28 augustus 2004.

De vrouwen woonden rond Goor in het Hof van Twente. In de nabijheid van hun woningen werden in de periode 1950-1970 paden en wegen met asbest verhard. Inademing van het stof hiervan is hen fataal geworden. De leeftijd bij het stellen van de diagnose varieerde van 38 tot 81 jaar.

augustus 24th

Formaldehyde kankerverwekkend

Door het International Agency for Research on Cancer (IARC) is formaldehyde als kankerverwekkend bij mensen (klasse 1 IARC) beoordeeld.

Er zijn inmiddels vele studies die wijzen op een verband tussen blootstelling aan formaldehyde en het ontstaan van (zeldzaam voorkomende) kanker van de neus-keelholte. Bij een eerdere beoordeling werd formaldehyde als mogelijk kankerverwekkend beschouwd.

Formaldehyde is een veel gebruikte stof die wordt toegepast als desinfectiemiddel, maar ook in harsen, plastics en coatings.

Pagina's