Archive

Registratierichtlijn Gehoorverlies

Op 25 mei 2010 is door het NCvB de nieuwe Registratierichtlijn ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ uitgebracht, vergezeld van een achtergronddocument. Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen.

SLE door vervuilde grond

Een werknemer die werkt met vervuilde grond heeft SLE. Is er een relatie tussen blootstelling en ziekte?

Beroepsziekten in de praktijk

Beroepsziekten in de praktijk biedt een helder en praktisch overzicht van ziekten die door werk worden veroorzaakt. De tweede, geactualiseerde druk van dit boek biedt up-to-date kennis en wil bijdragen aan het verbeteren van de preventie, diagnostiek en behandeling.

Empowerment of employees with a chronic disease

Een empowerment training heeft een langdurig positief effect op de ervaren persoonlijke effectiviteit in het aanpakken van werkgerelateerde problemen en op vermoeidheidsklachten. Zo blijkt uit het proefschrift waarop Inge Varenkamp 1 juli aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

Jaarverslag NCvB: Preventie

Het NCvB jaarverslag over 2009 heeft als thema ‘preventie’. Het geeft een beeld van de wijze waarop het NCvB een bijdrage levert aan de preventie van beroepsziekten.

 

 

Een hand met MRSA

Een verzekeringsarts heeft veel contact met patiënten. Hoe te handelen bij MRSA-dragerschap?

Sjouwende magazijnmedewerker

Een magazijnwerker tilt en verplaats vaak houten pallets van 22 kg. Een hernia door het werk?

Asbest blijft aandacht vragen

De Gezondheidsraad pleit voor scherpere blootstellingsgrenzen voor asbest. Canada gaat door met de winning en export van deze ‘silent killer’. En in Nederland is in navolging van de regeling voor slachteroffers van mesothelioom door asbest, nu ook een regeling voor asbestose in de maak.

 
 

april 28th

De keerzijde van creativiteit

Van Vincent van Gogh is bekend dat zijn talent hand in hand ging met gekte. De vraag is of meer kunstenaars en artiesten het risico lopen een psychische stoornis te ontwikkelen.

april 27th

28 april 2010: Workers Memorial Day

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting drieduizend mensen als gevolg van ongunstige werkomstandigheden. Dat blijkt uit een op Workers Memorial Day verschenen verkennend onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten over de sterfte door beroepsziekten in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat belangrijkste oorzaken voor beroepsgebonden sterfte worden gevormd door kanker door werk (1.350), beroepslongaandoeningen (570) en hart- en vaatziektes (800).

Risico op Q-koorts overstijgt geitenboerderij

Hoewel het aantal meldingen van Q-koorts bij het NCvB tot op heden laag is, is het wel degelijk een beroepsziekte van om rekening mee te houden. In steeds meer beroepen lijken medewerkers risico te lopen. Slechts twintig meldingen van Q-koorts kwamen tot op heden bij het NCvB binnen.

december 10th, 2009

Nieuw registratiesysteem beroepsziekten ingevoerd

In januari 2010 heeft het Registratiebureau Beroepsziekten NCvB een nieuw registratiesysteem beroepsziekten ingevoerd. Melden wordt daarmee nog eenvoudiger.

december 8th

De dopduim

Een laborant meldt zich spontaan op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts met pijn- en bewegingsklachten van de rechterduim. De laborant was sinds een aantal weken bezig met het testen van de kwaliteit van een nieuwe werkmethode.

Zuurstoftekort met dodelijke afloop bij bulktransport van hout

In twee jaar tijd deden zich in Zweedse havens vijf dodelijke gevallen en diverse incidenten voor bij het lossen van bulkcarriers met houtsnippers en blokken/stammen hout. Dit vormde de aanleiding tot arbeidshygiënisch en microbiologisch onderzoek.

Slaap-apnoe en ploegendienst

Een behandelend specialist geeft een werknemer met slaap-apnoe het advies om niet meer in ploegendienst te gaan werken. De NCvB Helpdesk krijgt hierop de vraag wat er bekend is over de invloed van ploegendienst op deze aandoening.

Pagina's