Archive

december 8th, 2009

Nascholing Peilstation Intensief Melden druk bezocht

Maar liefst 136 van de 180 deelnemers aan het Peilstation Intensief Melden (PIM) bezocht dit voorjaar een workshop, 81 artsen woonden de plenaire bijeenkomst van 6 november bij.

Medische en sociale gevolgen van hepatitis: 21 january 2010

Donderdag 21 januari is het programma van de landelijke hepatitisweek gericht op Arboprofessionals. Hepatitis B en C kunnen door het werk worden veroorzaakt en hebben vaak ingrijpende consequenties voor het werk.

Pleidooi voor herinvoering risque professionnel in Nederland

Nederland houdt zich niet aan internationale verdragen. Door terug te keren naar een risque professionnel stelsel, zou Nederland weer voldoen aan het ILO-verdrag 121. Tot deze conclusies komt Yvonne Waterman in haar dissertatie ‘De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’ waarop zij 13 november promoveerde.

Arbodienst in de frontlinie bij nieuwe gevaren

Wat hebben containers, reizigers en autobanden gemeen? Steeds vaker reizen tijgermuggen mee. Waakzame Arbodiensten kunnen bijdragen aan het voorkómen van toekomstige uitbraken van ernstige infectieziekten.

november 30th

Beroepsziekten in Cijfers 2009: veel klachten van knie en heup

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat voeren de ranglijst van beroepsziekten in 2008 aan met 42 procent. Ze worden gevolgd door gehooraandoeningen (34 procent) en psychische aandoeningen (17 procent). Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2009 van het NCvB.
 
 

november 26th

Nieuwe ILO-lijst beroepsziekten opgesteld

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft een nieuwe lijst van beroepsziekten opgesteld. Naar verwachting wordt het besluit tot invoering van deze lijst in maart 2010 genomen.

november 25th

Diagnoses PIM per economische sectie na 9 maanden

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is gestart op 1 januari 2009. Hier vindt u voor PIM de diagnoses per economische sectie na 9 maanden.

Voor vragen kunt u mailen naar pim@amc.nl

 

oktober 28th

NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' herzien

De NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' is herzien. Deze is te raadplegen via de http://nvab.artsennet.nl. De Leidraad bevat aanbevelingen voor bedrijfsartsen inzake de pandemie van de Mexicaanse griep (H1N1).

oktober 26th

ZwangerWijzer uitgebreid met risico's op het werk

Werkomstandigheden kunnen soms schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind. Vanaf 3 november kunnen mensen met een kinderwens eenvoudig nagaan of er in hun werk omstandigheden zijn die een gezonde zwangerschap in de weg staan. Dat kan op www.zwangerwijzer.nl.

 

oktober 15th

Arbobeleidsregels niet weg per 2010

De beleidsregels voor arbeidsomstandigheden blijven voorlopig gehandhaafd, heeft minister Donner van SZW de Tweede Kamer toegezegd. Aanvankelijk was de bedoeling de beleidsregels per 1 januari 2010 te laten vervallen.

september 24th

Relatie ergonomische maatregelen en klachten aan het houding- en bewegingsapparaat bij bouwvakkers

Henk F. van der Molen, Judith K. Sluiter en Monique H. W. Frings-Dresen
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 

Door partijen betrokken bij het Arboconvenant in de bouwsector werden de volgende vragen gesteld of tijdens de convenantperiode:

september 22nd

Beroepsziekten in Cijfers 2009

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2009‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

 

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën ontwikkelen op het werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties komen met een voorstel om werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen, te beschermen. Dit schrijft minister Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

september 9th

Risk factors for developing jumper's knee in sport and occupation: a review

Het spelen van volleyball of basketball vergroot het risico op het ontstaan of het verergeren van een zogenaamde jumper’s knee.

augustus 6th

Presentaties PIM workshop 2009

Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 bedrijfsartsen. Met ingang van 1 juli zijn daar 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

De eerste PIM workshop zit er voor alle belangstellenden op. In het voorjaar van 2009 zijn er tien workshops geweest waaraan 136 bedrijfsartsen hebben deelgenomen. De presentaties die daar zijn gegeven kunt u hieronder als pdf downloaden.

Pagina's