Archive

juni 6th, 2008

Registratierichtlijn voor het melden van artrose van de heup

Het RIVM stelt dat door demografische ontwikkelingen de verwachting is dat het absolute aantal personen met artrose tussen 2000 en 2020 met 38% zal stijgen.

mei 30th

AMC verovert landelijke arbomarkt

Eerder konden maar twintig studenten per jaar een coschap lopen bij de instelling die een samenvoeging is van drie kleinere arbodiensten. Ook is het AMC in gesprek met de landelijke uitkeringsinstantie UWV over samenwerking. Het is duidelijk: de landelijke markt lonkt. 'Arbeid en gezondheid is in veel umc's ondervertegenwoordigd.'

december 20th, 2007

Longklachten verfspuiters door isocyanaten

Nieuwe oorzaak luchtwegklachten bij verfspuiters ontdekt

Verfspuiters krijgen luchtwegklachten door blootstelling aan isocyanaten, een ingrediënt van harde lakken, waar nog geen normen voor bestaan. Dat concludeert Anjoeka Pronk in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde bij TNO, het Utrechtse Institute for Risk Assessment Sciences en aan het UMC Utrecht.

december 17th

Nieuwe codelijst meldingsformulier

In heel Europa zullen veel nationale codeerlijsten op dat moment aangepast worden. Door deze aanpassing zal de vergelijking van gegevens over de sectoren beter vergelijkbaar zijn met internationale gegevens. Bovendien is er de laatste jaren een aantal sectoren bijgekomen, zoals op het gebied van IT. Deze nieuwe codelijst voorziet in dit soort veranderingen. Voor u als meldende bedrijfsarts zal dit betekenen dat u vanaf 1 januari 2008 een andere (uitgebreidere) scroll downlijst met sectoren zult zien bij vraag 5 op uw meldingsformulier.

november 27th

Samenwerkingsovereenkomst getekend door Jan van Breemen Instituut en AMC

Op 27 november hebben het Jan van Breemen Instituut en het AMC een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het betreft de samenwerking ten aanzien van diagnostiek en behandeling van patiënten met meervoudige medische problematiek in relatie tot arbeid.

Concreet betreft het de samenwerking tussen twee zorgvoorzieningen: het Centrum voor Arbeid en Gezondheid Amsterdam (CAGA), een stichting van het Jan van Breemen Instituut, en de Polikliniek Mens en Arbeid, onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC).

november 26th

oktober 25th

Registratierichtlijn artrose van de knie

De richtlijn atrose van de knie (D005) is gebaseerd op een literatuurstudie van de bedrijfsarts
Marineke Han-De Groot voor haar opleiding bij de NSPOH.

Een samenvatting van deze scriptie is verschenen in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2007;15: 376-77.

oktober 16th

Nieuwe richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk

Vast onderdeel van adequaat arbobeleid voor zwangeren is een preventief consult bij de bedrijfsarts. Dat stelt de NVAB, de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen, in de nieuwe richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk.

oktober 15th

Evaluatie Beleidsprogramma Arboconvenanten nieuwe stijl verschenen

De afspraken tussen werkgevers en werknemers over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd en het arbobeleid duidelijk verbeterd. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant met 28 procent, in de overige sectoren met 11 procent. De extra daling van het verzuim in sectoren met een convenant scheelt die sectoren 450 miljoen euro per jaar.

oktober 10th

Preconceptiezorg: voor een goed begin

De zorg voor een kind begint al voor de zwangerschap

De Gezondheidsraad pleit in een vandaag verschenen advies aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Preconceptiezorg: voor een goed begin voor een algemeen programma voor preconceptiezorg. De wetenschap heeft inmiddels voldoende bewijzen geleverd op basis waarvan zo'n programma kan worden ingericht.

september 26th

Online zelftest handeczeem

Wanneer is er sprake van “gewone” jeuk aan de handen en wanneer is het handeczeem?
En komen deze klachten door het werk?

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten wilde dat de antwoorden op deze vragen eenvoudig beschikbaar zijn voor professioneel Nederland. Vandaar dat er nu een speciale vragenlijst is, waarmee deze klachten uitstekend te meten zijn.

september 20th

Signaleringsrapport 2007

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

september 10th

Gert van der Laan over chemische stoffen

Lees op de website www.chemiezone.nl een interview met NCvB medewerker Gert van der Laan over beroepsziekten door chemische stoffen in voorbereiding op het Nationaal Congres Veiligheid & Chemische stoffen 2007 op 27 november in Rotterdam.

Klik hier om naar het interview te gaan

september 3rd

Melden van sensibilisatie voor beroepsallergeen zonder klinische verschijnselen

Naar aanleiding van een vraag aan onze helpdesk vraagt het NCvB aandacht voor het melden van een specifieke categorie van nieuwe gevallen namelijk van sensibilisatie voor beroepsallergenen.
Bij de uitvoering van een Preventief medisch Onderzoek (PMO) bij blootstelling aan allergenen (bijv. meelstof, proefdierallergeen, enzymen, latex) kan zich de situatie voordoen dat men specifieke sensibilisatie voor het/de allergeen (allergenen) in de werkomgeving aantoont zonder dat er sprake is van klinische verschijnselen (rhinitis, conjunctivitis, astma, urticaria, eczeem).

augustus 25th

Vertil je niet

Europese week 'Vertil je niet', 22 – 26 oktober 2007

Elk jaar is er een Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is het thema de strijd tegen de fysieke belasting. 'Vertil je niet' is de titel van de Europese campagne.

Een hoogtepunt van de week is de bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht op maandag 22 oktober met als dagvoorzitter Astrid Joosten. Na één middag weet u wat de belangrijkste wet- en regelgeving is, wat de belangrijkste wetenschappelijke inzichten zijn en welke inspirerende voorbeelden in de praktijk werken.

Pagina's