Archive

augustus 7th, 2007

juli 12th

Asbestslachtoffers ongelijk gecompenseerd

Werknemers met asbestziekten als asbestose en longkanker of andere beroepsziekten komen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd in aanmerking voor een collectieve regeling (gecollectiviseerde compensatie). Dit stelt Margo Peeters in haar rechtssociologisch proefschrift Compensatie en erkenning voor werknemers met

juli 6th

Hoge Raad en 23 kilo

De uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden dat 23 kg het maximum gewicht is dat een werknemer mag tillen doet veel stof opwaaien. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met de registratierichtlijn D004 voor aspecifieke lage rugklachten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In deze registratierichtlijn staan twee criteria voor blootstelling aan tillen en is een specifieke verwijzing naar de NIOSH-formule opgenomen. Het NCvB heeft geen registratierichtlijn voor lumbale hernia's.

mei 16th

Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2006 (NEA) verschenen

Eind 2006 voerden TNO, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNS NIPO voor de derde keer de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit onder 24.000 werknemers. De NEA is hiermee het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden in Nederland. De NEA vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

november 28th, 2006

Signaleringsrapport 2006

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

november 10th

Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid gelanceerd

Het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid is op 9 november 2006 gelanceerd met een symposium onder de titel "Wees wijs; laat je vaccineren met kennis"

www.kiza.nl of www.beroepsinfectieziekten.nl

Signaleringsrapport Beroepsziekten '06

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten brengt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Persbericht (5 oktober 2006)

september 18th

Nieuwe site GehoorenArbeid.nl

Gehoorenarbeid.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid. Het expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het AMC, VUmc en LUMC met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De website wordt door de Stichting Instituut GAK financieel ondersteund.

Wie gehoorenarbeid.nl bezoekt vindt:

juni 27th

Leerboek EBM in Occupational Health

In opdracht van de WHO hebben Jos Verbeek en Frank van Dijk een boek geschreven over EBM, dat is uitgekomen in de Protecting workers' health series (no. 7). Het boek is  begin juni bij de ICOH-conferentie in Milaan officieel gepresenteerd. Voor de Nederlandse liefhebbers is het beschikbaar als pdf.bestand:

A practical guide for the use of research information to improve the quality of occupational health practice

Registratierichtlijn beroepsgebonden depressie beschikbaar

Vanaf vandaag is de nieuwe registratierichtlijn E003 beroepsgebonden depressie beschikbaar.

De richtlijn is te vinden onder de knop Melden, Registratie Richtlijnen, en dan klikken op Arbeidsgebonden psychische aandoeningen

Via de registratierichtlijn kan ook worden doorgeklikt naar het bijbehorende achtergronddocument.

april 12th

Nieuwe vraag op meldingsformulier beroepsziekten

Binnen het NCvB zijn wij voortdurend bezig om de hoeveelheid informatie en de kwaliteit van de beroepsziekten meldingen te verbeteren.

In het kader van de preventie van beroepsziekten is het belangrijk om gegevens te hebben over de ernst van de gemelde aandoening. Daarom hebben wij besloten om een vraag aan ons (elektronisch) meldingsformulier toe te voegen. Deze vraag zal per 13 april 2006 worden toegevoegd.

april 3rd

Nieuwe mug in Nederlandse kassen

Op Chinese sierplanten meeliftende tijgermuggen kunnen behalve venijnig steken, mogelijk ook ziekten overdragen zoals Dengue oftewel knokkelkoorts.

maart 21st

MRSA bij varkens

Varkens dragen steeds vaker de als ziekenhuisbacterie bekend staande MRSA bij zich. Volgens het Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de bacterie de afgelopen jaren langzaam maar zeker de Nederlandse varkensstapel besmet.  

maart 8th

Weg met de herrie

In oktober 2005 heeft staatssecretaris van Hoof in Utrecht tijdens de Europese week voor de veiligheid en gezondheid op het werk aangekondigd dat begin 2006 de nieuwe Europese richtlijn Lawaai geïmplementeerd wordt in de nationale wetgeving. Het gewijzigde Arbobesluit is eind januari 2006 in het Staatsblad, publicatienummer 56, gepubliceerd.  

februari 16th

Zwembadpersoneel heeft vaker luchtwegklachten

Werknemers in zwembaden hebben meer dan gemiddeld last van de luchtwegen maar er zijn nog onvoldoende aanwijzingen dat zwembadlucht astma veroorzaakt. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat door IRAS in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was een alert in het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2003, waarin aandacht werd gevraagd voor luchtwegproblematiek bij zwembadpersoneel op basis van recente publicaties van gevallen van beroepsastma en meldingen door bedrijfsartsen bij het NCvB.

Pagina's