Archive

februari 16th, 2006

Zwembadpersoneel heeft vaker luchtwegklachten

Werknemers in zwembaden hebben meer dan gemiddeld last van de luchtwegen maar er zijn nog onvoldoende aanwijzingen dat zwembadlucht astma veroorzaakt. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat door IRAS in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was een alert in het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2003, waarin aandacht werd gevraagd voor luchtwegproblematiek bij zwembadpersoneel op basis van recente publicaties van gevallen van beroepsastma en meldingen door bedrijfsartsen bij het NCvB.

november 21st, 2005

Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek

(21-11-2005) Blootstelling aan stoffen in het werk veroorzaakt aanzienlijke gezondheidsschade. Voor negen door het RIVM onderzochte ziekten levert de blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie een geschatte ziektelast op van ongeveer 47.000 DALY's per jaar, inclusief naar schatting circa 1.900 sterfgevallen. DALY staat voor "Disability Adjusted Life Years", waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld.

november 3rd

oktober 25th

Signaleringsrapport 2005

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

Tonerziekte

Tonerziekte (Tonerkrankheit) is een aandoening die door blootstelling aan tonerstof kan ontstaan; het is een allergische reactie van luchtwegen of huid op bestanddelen van toner. Ook kunnen door tonerstof geïrriteerde luchtwegen en tranende ogen worden veroorzaakt. Het is (nog) onduidelijk of er ook andere gezondheidseffecten toe moeten worden gerekend. Over de omvang van de problematiek valt vooralsnog weinig te zeggen.  

juli 6th

Ziekenhuisbacterie nader belicht

Nadere informatie over de bedrijfsgezondheidskundige aspecten van de ziekenhuisbacterie Clostridium difficile.

In een ziekenhuis te Harderwijk zijn de afgelopen drie maanden twee mensen overleden aan een variant van de Clostridium difficile, die mogelijk verwant is aan een stam uit Canada.

juni 14th

Het NCvB is verhuisd

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is verhuisd. Vanaf 27 juni 2005 is het nieuwe bezoekadres:

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Academisch Medisch Centrum
Gebouw Hogeschool van Amsterdam (naast het AMC), 4e etage
Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam

Gratis parkeren is mogelijk op het naast de Hogeschool gelegen parkeerterrein P6.
 

Het postadres blijft ongewijzigd:

Deukdijen toch door elektromagnetisme?

(14-6) Onderzoek in België wijst erop dat de oorzaak van deukdijen gezocht moet worden in elektromagnetisme.

Melden van beroepsziekten na 1 juli 2005

Het NCvB heeft al op deze situatie ingespeeld. Zelfstandig bedrijfsartsen kunnen in het registratieformulier onder “Arbo-dienst” de optie “zelfstandig bedrijfsarts” kiezen.

mei 31st

Minder OPS-gevallen

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal gevallen van schildersziekte of organisch psychosyndroom in 2004 is gedaald. Hij stelt dat dit te danken is aan een betere bescherming tegen schadelijke stoffen. Organisch psychosyndroom is een beroepsziekte die onder andere schilders, stoffeerders en autospuiters treft.

Uit het persbericht van SZW: 

Jubileumsymposium 4 november 2005

Het Jubileumsymposium zal plaatsvinden op:
vrijdag 4 november 2005 van 14.00 tot 17.00 uur
collegezaal 4 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Een aantal interessante sprekers heeft een bijdrage toegezegd.

De uitnodigingsfolder met aanmeldingskaart is in week 38 verzonden.

Het symposium is NIET geaccrediteerd!

mei 3rd

Meer dan 2500 doden per jaar

Aanleiding voor het onderzoek is Workers Memorial Day: op 28 april herdenkt de internationale vakbeweging dat wereldwijd zo‘n 2 miljoen werknemers per jaar door hun werk overlijden. Op verzoek van het FNV heeft Jan Popma een poging gedaan om in kaart te brengen hoeveel mensen jaarlijks in Nederland overlijden tijdens of als gevolg van hun werk. Hoeveel dat er precies zijn is niet bekend, daarvoor ontbreekt te veel van de benodigde informatie. De cijfers zijn dan ook een onderbouwde schatting.

februari 6th

Asbestkaart beschikbaar

Omdat het schatten van de blootstelling tientallen jaren nadat iemand met asbest gewerkt heeft vaak lastig is, werd een ’asbestkaart‘ ontwikkeld.  

Dit is een robuuste database waarin beroepen en bedrijfstakken zijn opgenomen met een schatting van de asbestblootstelling in bepaalde periodes. Ook is een lijst toegevoegd met producten die asbest bevatten.

februari 2nd

TBC als beroepsziekte

Onlangs zijn duizenden mensen, klanten van een supermarkt in Zeist opgeroepen om een TBC onderzoek te ondergaan. In de krant verschenen foto‘s van huilende kinderen met als onderschrift “vaccinatie TBC”. TBC is de meest gemelde beroeps(infectie)ziekte bij het NCvB en heeft in Nederland een incidentie van 10 per 100.000 inwoners. Ruim de helft van deze TBC-gevallen heeft een buitenlandse herkomst.

december 22nd, 2004

Nieuwe Registratie-richtlijn aspecifieke lage rugklachten

De Registratie-richtlijn voor aspecifieke lage rugklachten is gebaseerd op het Instrument Arbeidsgerelateerdheid Aspecifieke Lage Rugklachten.

Dit instrument is ontwikkeld door het Kenniscentrum AKB dat onderdeel uitmaakt van het ErasmusMC in Rotterdam, in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam, het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Pagina's