Archive

maart 9th, 2016

Beroepsziektemeldingen: uitbreiding oorzaken en diagnoses

In het meldingsformulier beroepsziekten is onlangs de oorzaken- en diagnoselijst uitgebreid. Zo zijn de biologische en chemische agentia gespecificeerd en is ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ als oorzakengroep toegevoegd.

Schouderaandoening ACHP niet alleen bij sporters

De vingers koud, bleek of blauw? Werk met een krachtige bovenhandse beweging? Let op een aneurysma van de Arteria circumflexa humeri posterior (ACHP) als oorzaak. Een aandoening die zich niet beperkt tot sporters.

Occustat en Eurostat starten pilot nieuwe Europese lijst beroepsziekten

De Occustat werkgroep stelt een lijst op met ruim zestig beroepsziekten en legt deze voor aan Eurostat voor commentaar.  Lidstaten blijven autonoom in het hanteren van eigen registratiesystemen.

februari 19th

Koud, bleek of blauw? Krachtige bovenhandse beweging? Bedrijfsarts let op voor een aneurysma van de Arteria circumflexa humeri posterior (ACHP)

Tussen 2008 en 2010, presenteerden zes mannelijke topvolleyballers zich in het AMC met zuurstoftekort in de vingers van de slaghand als gevolg van kleine bloedpropjes in de slagaderen van deze vingers.

februari 9th

Registratie richtlijn overspanning/burnout geüpdatet !

De originele registratie richtlijn overspanning/burnout dateert uit 2008. Tijd voor een update!
Sinds 2008 is er veel literatuur gepubliceerd over deze aandoeningen. Zowel in Nederland als daarbuiten. In het buitenland wordt echter de diagnose overspanning niet gebruikt.

november 5th, 2015

Rol bedrijfsarts bij beroepsziekten

Tijdens de uitzending ‘Ziek door mijn werk’ van het TV programma ‘De Monitor’ op 1 november 2015 heeft de NVAB aangegeven dat bedrijfsartsen meer moeten doen aan het diagnosticeren, behandelen en de preventie van beroepsziekten.

oktober 16th

Aandacht voor beroepsziektemelding neemt toe Kerncijfers_Beroepsziekten 2015

Het aantal meldende bedrijfsartsen en daardoor het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van vorige jaren. De schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers blijft echter gelijk. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC.

 

oktober 13th

Heijermanslezing 27 november 2015

Van diagnose naar functioneren: 20 jaar NCvB en 10 jaar PMA
2015 is een lustrumjaar voor zowel het NCvB als de PMA. In dit teken staat ook de Heijermanslezing van het najaar. Na een korte terugblik en vooruitblik van beide instituten zal het accent deze middag liggen op de werknemer met een mogelijke beroepsziekte.
 

oktober 9th

Kwart ziekmeldingen is werkgerelateerd

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk.

oktober 8th

Aantal doden door beroepslongziekten moet omlaag

Werknemers die regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen moeten elke twee jaar medisch gekeurd worden om longziekten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Daarvoor pleit de Long Alliantie Nederland (LAN) donderdag, meldt onderzoeksprogramma de Monitor.

Talk voedingsindustrie kan ernstige longziekte veroorzaken

Talk, een stof die veelvuldig wordt gebruikt binnen allerlei productieprocessen, vooral in de voedingsindustrie, is een gevaar voor de gezondheid. Blootstelling hieraan moet zorgvuldig gemonitord worden volgens Nederlandse onderzoekers.

oktober 7th

Voetbalprofs met blessures hebben vaak psychische klachten

Depressie komt vaak voor bij profvoetballers. Meer dan eenderde heeft last van mentale problemen, vooral als zij kampen met een ernstige blessure. Dit blijk uit onderzoek van het AMC.

augustus 27th

Preventie van beroepsziekten, zaak van meer partijen

De kennis van de directe oorzaken van beroepsziekten is gegroeid, hoewel het kennisniveau per sector verschilt. Dat is een van de conclusies van het beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor beleidsintensivering voor de preventie van beroepsziekten, dat Panteia en VHP in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerden.

Occustat werkt aan nieuwe Europese lijst beroepsziekten

De bestaande Europese lijst van beroepsziekten behoeft een update. Daar komt bij dat de EU de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal nieuwe lidstaten. Binnen het Europese project Occustat wordt daarom gewerkt aan een nieuwe lijst van beroepsziekten. Op verzoek van SZW vertegenwoordigt het NCvB Nederland in dit project.

Evaluatie Heijermanslezingen

Bij iedere Heijermanslezing vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Wat doet het NCvB ermee?

Pagina's