Definitie beroepsinfectieziekten

Infectieziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door

 • parasieten,
 • schimmels,
 • bacteriën,
 • virussen of
 • prionen, al dan niet genetisch gemodificeerd

Als besmetting plaatsvindt vanwege de arbeid spreekt men van beroepsinfectieziekten.

Daarnaast kunnen bepaalde vormen van werkbelasting het ontstaan van infectieziekten bevorderen, bijvoorbeeld:

 • verwondingen (Ziekte van Weil bij rioolwerkers),
 • uitputting (influenza)
 • huidverweking door vocht (voetschimmels in slecht ventilerende werkschoenen bij militairen)
 • water (teenschimmel bij zwembadpersoneel)

Er zijn ook groepen personeel extra kwetsbaar door oorzaken buiten het werk:

 • jongeren
 • ouderen
 • zwangeren
 • mensen met ernstige ziekten zoals kanker
 • gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld immunosupressiva bij de ziekte van Crohn)

Met deze kwetsbaarheid zal bij het werken in een omgeving met kans op blootstelling aan biologische agentia rekening gehouden moeten worden.

Omdat in een arbeidsorganisatie vaak veel mensen dicht op elkaar werken (crowding) neemt de kans op besmetting toe. Ook collega's die te snel hervatten met een besmettelijke infectie, kunnen een risicofactor vormen. Tenslotte kunnen ook derden (publiek, patiënten) door werknemers worden besmet en omgekeerd.

Direct naar “Hoe diagnosticeer ik een beroepsinfectieziekte”(KIZA). Hier vindt u halverwege de pagina het 6-stappenplan Diagnostiek Beroepsziekten (algemeen) toegepast op beroepsinfectieziekten.