Algemeen - beroepsinfectieziekten

Infectieziekten veroorzaken meer dan de helft van het kortdurend ziekteverzuim. Werknemers die met een infectieziekte blijven werken, kunnen naast hun collega’s ook anderen zoals patiënten en bezoekers besmetten.

Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is de werknemerspopulatie gezien de omvang (circa 8 miljoen) en het dynamische gedrag (wat de kans op overdracht van infectieziekten bevordert) bij infectieziekten van groot belang. De verplichtingen uit het Arbobesluit geven de mogelijkheid

  • tot het opsporen van oorzaken van infectieziekten op de werkplek,
  • tot het geven van effectieve voorlichting en
  • het nemen van concrete preventieve maatregelen.

Die preventie is van groeiend belang omdat werkzame antibiotica schaarser worden en er te weinig nieuwe bij komen. Het aantal meldingen van beroepsinfectieziekten neemt gestaag toe. 

De informatie over beroepsgebonden infectieziekten is grotendeels afkomstig van de website KIZA, het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid. Dit is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in samenwerking met AMC Arbo en KLM Health Services, met financiële steun van het Aladdin programma van Stecr. Voor Nieuws, Alerts en uitgebreide informatie over Infectieziekten en Arbeid wordt verwezen naar KIZA. 

Bronvermelding:

Nelson, R. IDSA releases “hit list”.  The Lancet Infectious Diseases, Volume 6, Issue 5, Pages 265-265  (verwijst naar mogelijkheid artikel aan te vragen)

De onderstaande links verwijzen naar informatie op deze website.