Begripsomschrijving long- en luchtwegaandoeningen

Tot de beroeps(gebonden) long- en luchtwegaandoeningen behoren:

Aandoeningen van de bovenste luchtwegen, zoals (allergische) neusklachten (rhinitis), voorhoofdsholteontsteking (sinusitis) en stemproblemen (heesheid).

Aandoeningen van de lagere luchtwegen, zoals astma en chronische luchtwegobstructie (COPD).

Aandoeningen van de longen, zoals toxische inhalatiekoorts (een griepachtig beeld door het inademen van bepaalde stoffen), extrinsieke allergische alveolitits (een longontsteking op allergische basis), stoflongen en overige interstitiele longaandoeningen ( aandoeningen in het longweefsel zelf).

Deze aandoeningen kunnen ook door andere dan beroepsgebonden oorzaken ontstaan en kunnen dan ook pas als beroeps(gebonden) worden beschouwd wanneer de relatie met het werk vastgesteld kan worden.

Ook bepaalde infectieziekten en longkanker kunnen het gevolg zijn van beroepsmatige blootstelling. Voor nadere informatie over het leggen van de relatie tussen het beroep en deze aandoening wordt men verwezen naar de rubriek diagnostiek infectieziekten en diagnostiek kanker.

Informatie over de risicofactoren in het werk voor deze aandoeningen is te vinden onder de knoppen risicofactoren en branches.