Algemeen

In de huidige Arbeidsomstandighedenwet staat dat de verplichting om beroepsziekten te melden ligt bij ‘de persoon die belast is met de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.’ Dit is meestal de bedrijfsarts maar kan ook een verzekeringsarts zijn.

Aanmelden
Om te kunnen melden, moeten artsen zich eenmalig bij het NCvB registreren.

Er zijn hulpmiddelen beschikbaar voor meldende artsen. Zo is er een document met daarin de meldingsinstructie en de definitie van een beroepsziekte. Er zijn voor een aantal beroepsziekten Registratierichtlijnen met daarin informatie over diagnostiek en meldingscriteria. Ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsziektemeldingen zijn er algemene interne criteria opgesteld.