Het melden van beroepsziekten: Weten, willen, kunnen en mogen

Een nieuw rapport van het NCvB over het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen in Nederland.

Om inzicht te krijgen in de factoren die het melden van beroepsziekten beïnvloeden in een sterk veranderende omgeving zijn de meldingsgegevens van de afgelopen tien jaar geanalyseerd. Ook is met een vragenlijstonderzoek onder bedrijfsartsen onderzocht hoe veranderingen in de omgeving het melden beïnvloeden. Dit alles is allemaal te lezen in het  rapport: Het melden van beroepsziekten: Weten, willen, kunnen en mogen