Groepsmelding beroepsziekten

Het NCvB biedt de mogelijkheid tot het doen van groepsmeldingen.

Voorbeelden van groepsmeldingen zijn uitbraken van schurft of het norovirus in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook vaccinatiebijwerking tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Een groepsmelding is mogelijk als alle meldingen afkomstig zijn van één en dezelfde arts en deze allemaal dezelfde cascode, klinisch beeld, oorzaakcode(s) en oorzaakomschrijving hebben.

De bedrijfsarts die een groepsmelding voor beroepsziekten wil doen, voert één van de meldingen in het NCvB registratiesysteem in. De data voor de overige meldingen worden vervolgens apart aangeleverd in een Excel bestand per e-mail. Meer achtergrondinformatie hierover kunt u vinden in het instructiedocument.

Zoals gebruikelijk ontvangt de bedrijfsarts vervolgens automatisch een e-mail met de gegevens van de meldingen.