Overzicht meldingen

Als meldend bedrijfsarts kunt u een overzicht van uw eigen meldingen vinden in het NCvB Melding en Registratie systeem door na inloggen in het Hoofdmenu de keuze 'Raadplegen eigen melding' aan te klikken.

Onder de knop Statistiek staan overzichten van gegevens uit het Nationale meldingssysteem van het NCvB en van de peilstations beroepsziekten.

Er zijn ook overzichten van de cijfers opgenomen in de verschillende signaleringsrapporten beroepsziekten, te vinden onder Publicaties (gerangschikt naar jaartal). 

U kunt ook zelf overzichten maken van de door het NCvB verzamelde gegevens over beroepsziekten.

» Overzichten maken

» Meer informatie over zelf overzichten maken