Vaststellen beroepsziekten

Het vaststellen van een beroepsziekten kan via het 6 stappenplan en met de Registratie richtlijnen beroepsziekten.

Voor het melden van beroepsziekten aan het NCvB worden een aantal meldingscriteria gehanteerd.