Voorwaarden opgave nieuwe melders

Overzicht van de voorwaarden voor aanmelding van nieuwe melders:

Verificatieproces bij aanmelding

U geeft aan dat u de mogelijkheid wilt hebben om via het internet beroepsziekten te melden. Omdat dit alleen is toegestaan aan artsen, zal het NCvB verifiëren of u aan die voorwaarde voldoet. Hierbij maakt het NCvB gebruik van het BIG-register.

Het NCvB respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen door het NCvB worden gebruikt voor:

  • Verificatie (met daarop volgend de uitreiking van een gebruikersnaam en een wachtwoord)
  • Koppeling met een beroepsziektemelding Let op: het NCvB zal uw persoonlijke gegevens in combinatie met een beroepsziektemelding nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Belang e-mailadres

Omdat het NCvB zoveel mogelijk gebruik wil maken van internet als medium is het van belang uw e-mailadres in te vullen.  Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie van het NCvB, onder andere:

  • Terugkoppeling van uw beroepsziektemelding
  • Onderzoek
  • Communicatie over o.a. Heijermanslezing, Nieuwsbrief 

Zodra u zich heeft aangemeld, start het NCvB de verificatieprocedure. Na afronding hiervan wordt u in het artsenbestand van het NCvB opgenomen. Binnen 2 werkdagen krijgt u via e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. U heeft beide nodig om beroepsziekten via het internet melden.

Eventueel opname in relatiebestand

Indien u wilt kan het NCvB uw gegevens ook opnemen in het relatiebestand. Naast informatie die relevant is voor het melden van beroepsziekten ontvangt u dan ook algemene informatie op het gebied van arbeid en gezondheid. U heeft overigens altijd de optie om de keuze voor het al dan niet toesturen van extra informatie te wijzigen. 

U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in uw eigen gegevens.

Door aanmelding verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.

Attentie: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u eventuele wijzingen (zoals verandering van adres of werkplek) zelf dient aan te passen.