Definities neurologische aandoeningen

Bij sommige neurologische aandoeningen zijn factoren in het beroep de oorzaak. Het betreft meestal ziektebeelden waar ook andere oorzaken voor gevonden worden.

Chronische Toxische Encephalopathie (CTE)

Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel met als symptomen o.a. geheugenverlies, concentratiestoornissen, somberheid en verhoogde prikkelbaarheid. Een minder precieze, populaire naam voor de aandoening is Organisch Psycho Syndroom (OPS).

De aandoening kan ontstaan door langdurige blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen of blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, zware metalen, zwavelkoolstof en zwavelwaterstof. Bij boksers en voetballers zijn frequente mechanische beschadigingen de oorzaak (encephalopathia pugulistica).

Risicoberoepen zijn onder meer schilders, autospuiters, drukkers en betonreparateurs.

Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson kan onder meer ontstaan door blootstelling aan oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en mangaan. De kans dat er een beroepsmatige oorzaak bestaat is groter als de ziekte bij relatief jeugdige personen ontstaat.

Perifere neuropathie

Aantasting van zenuwen in handen, armen, voeten en benen wordt perifere neuropathie genoemd. Gevoelsstoornissen of krachtsverlies kunnen hiervan het gevolg zijn.

Klassiek is de “dropping hand” door loodvergiftiging. Voortdurende druk op een zenuw, zoals bij het dragen van lasten op een schouder of blootstelling aan stoffen als n-hexaan, acrylamide en lood kunnen beroepsmatige oorzaken van perifere neuropathie zijn.

Steigerbouwers, betonreparateurs die acrylamide verwerken en loodsmelters lopen een verhoogd risico.

Verder informatie op Risicofactoren > beroepsziekten per sector:

Chronische Toxische encephalopathie CTE

Perifere neuropathie door:

  • Loodvergiftiging
  • Bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen
  • n-hexaan in lijmen
  • Cholinesterase syndroom