Risicofactoren in het werk

 

De volgende werkgebonden factoren kunnen van invloed zijn op de voortplanting. Hieronder treft u een opsomming aan van de bekende factoren. De beschikbare kennis is door middel van een link aangegeven. Het betreft meestal een samenvatting in de vorm van een powerpoint presentatie of een kort artikel:

  1. Fysieke belasting
  2. Psychische belasting
  3. Ploegendienst
  4. Infecties
  5. Oplosmiddelen
  6. Anaesthesiegassen
  7. Cytostatica
  8. Metalen - zeswaardig chroom
  9. Pesticiden
  10. Fysiche factoren: Warmte, Lawaai, Trillingen, Ioniserende straling 

Informatie treft u aan onder de betreffende knop.