Veranderde sexratio na blootstelling aan dioxine-achtige stoffen

 

Del Rio Gomez et al (2002) onderzochten de gevolgen van het Yucheng ongeluk in Taiwan in 1979 op het nageslacht.

Mannen die voor hun 20e waren blootgesteld aan meervoudig gechloreerde biphenylen (PCB‘s) hadden minder kans op het krijgen van een zoon dan gematchte controles. Dit gold niet voor mannen die ouder waren dan 20 jaar bij blootstelling.

Deze bevinding komt overeen met die van Mocarelli et al (2000). Zij onderzochten de sexratio na het Seveso ongeluk in Italië, waarbij toekomstige vaders werden blootgesteld aan 2,3,7,8-tertachlorobenzo-dioxines.

Over het werkingsmechanisme van dit effect doen verschillende hypotheses de ronde. Duidelijk is in ieder geval dat de sexratio van nakomelingen van jonge mannen - die kortere of langere tijd daarvoor blootgesteld werden aan dioxine-achtige stoffen - verschilt van mannen die niet werden blootgesteld. Dit effect kan pas jaren na beëindiging van de blootstelling tot uiting komen.