ZwangerWijzer uitgebreid met risico’s op het werk

Werkomstandigheden kunnen soms schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind. Vanaf 3 november kunnen mensen met een kinderwens eenvoudig nagaan of er in hun werk omstandigheden zijn die een gezonde zwangerschap in de weg staan. Dat kan op www.zwangerwijzer.nl.

 Deze online zelftest voor mensen met een kinderwens is uitgebreid met vragen over werk. Daarmee wordt een belangrijke groep risico’s voortaan meegenomen in de totale inventarisatie van preconceptionele risicofactoren. De werkmodule kwam tot stand op initiatief van het Erfocentrum, het Erasmus MC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Meer aandacht voor risico’s op het werk
De meeste mensen in de vruchtbare leeftijd werken. Werk is echter een van meest onderbelichte
onderdelen in de preconceptiezorg. Dat gold ook voor ZwangerWijzer. De online zelftest voor mensen
met een kinderwens, richtte zich vooral op leefstijlfactoren, en risico`s voortkomend uit de medische
en obstetrische voorgeschiedenis. Toch is juist van diverse arbeidsomstandigheden bekend dat ze
schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind.

Inhoud werkmodule
De werkmodule bestaat uit zes vragen over de werkomstandigheden van beide partners. Daarbij gaat
het om werken met chemische stoffen, lichamelijk zwaar werk, onregelmatige werktijden, stress,
infectiegevaar en de invloed van fysische factoren zoals lawaai. Als een risicofactor van toepassing is,
geeft de werkmodule informatie over de risico’s én advies over preventieve maatregelen die op het
werk genomen kunnen worden, vaak al vóór de zwangerschap. De informatie is afgestemd met de in
2007 verschenen NVAB-richtlijn voor bedrijfsartsen ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’.

Centrale rol bedrijfsarts
Als er sprake is van schadelijke factoren op het werk, dan is de bedrijfsarts de eerst aangewezen
persoon om werknemers met een kinderwens te informeren over de risico’s en eventuele
voorzorgsmaatregelen. Deze centrale rol van de bedrijfsarts bij werkgerelateerde risicofactoren wordt
in ZwangerWijzer benadrukt. Daarnaast verwijst de werkmodule naar verloskundigen, huisartsen en
gynaecologen. Toch zal ook hier in bepaalde gevallen de deskundigheid van een bedrijfsarts nodig
zijn voor de juiste inschatting van de risico’s en een passend advies.

Werkgever en werknemer
Ook de eigen verantwoordelijkheid van werknemers komt in de werkmodule aan bod, bijvoorbeeld in
de vorm van concrete tips over veilig werken met schadelijke stoffen. Daarnaast worden de
verplichtingen van een werkgever genoemd. Zoals bekend, is deze wettelijk verplicht alle gevaren
voor een ongeboren kind zoveel mogelijk weg te nemen, zo nodig de werkzaamheden aan te passen,
of in het uiterste geval te zorgen voor vervangend werk.

"Als u als professional of medewerker vragen heeft over dit onderwerp, kunt u een mail sturen naar t.brand@amc.uva.nl of contact met ons opnemen via secretariaat op 020-5665387."