Bakkersastma

Ziektebeeld

 • Aanvalsgewijs optredende benauwdheidsklachten, vaak gepaard met hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling, neusklachten.
 • De klachten treden op direct in aansluiting op blootstelling aan meelstof; het is een allergische reactie van de kleinere luchtwegen.
 • De ziekte manifesteert zich vaak in de eerste jaren waarin men met meelstof werkt; daarna komen soms nog nieuwe gevallen voor.
 • Na verloop van tijd kan een aspecifiek ziektebeeld ontstaan waarbij de patiënt op allerlei luchtwegprikkels reageert: aspecifieke hyperreactiviteit tegen koude, stof, rook en dergelijke.

Oorzaak

 • Voornamelijk door piekblootstelling en/of langdurige blootstelling aan specifieke allergenen in meel: meel- en graanstof en enzymen
 • Blootstelling aan brood verbetermiddelen (met name alfa-amylase)
 • Sommige mensen zijn verhoogd gevoelig (atopische constitutie)

Diagnostiek

 • Typisch klachten patroon
 • Lichamelijk onderzoek en longfunctieonderzoek met piekstroomregistratie
 • Allergologisch onderzoek
 • Werkplekbeoordeling

Preventie

 • Goede afzuiging
 • Good housekeeping / stofbestrijding
 • Voorlichting over grondstofallergie en mogelijke beheersmaatregelen (praktijkhandboek)
 • Opstellen van een Stofbeheersingsplan
 • Opzetten en inwerking stellen van een arbeidshygiënische aanpak

Meer informatie

Actueel