Beroepsziekten door dieseluitlaatgassen

Ziektebeeld

 • Acuut: irritatie van ogen, neus en keel, hoofdpijn, hoesten en benauwdheid
 • Chronisch: Longaandoeningen waaronder bronchitis, astma en longkanker
 • Ook wordt er een negatief effect op de hartfunctie vermoed.

Oorzaak

 • Diesel bevat circa 480 verschillende verbindingen waarvan minstens 40 een schadelijke werking op de longen uitoefenen. Zoals stikstofoxiden, formaldehyde, benzeen en zwaveloxide. Er zitten veel kleine roetdeeltjes in die longirriterende stoffen bevatten
 • Er vindt ook een onderdrukking van de weerstand tegen infecties plaats
 • PAK‘s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kunnen bijdragen aan het ontstaan van longkanker
 • Dieselroetdeeltjes worden momenteel beschouwd als de meest luchtvervuilende bestanddelen in de buitenlucht aanwezig
 • NB: Dieseluitlaatgas bevat relatief weinig koolmonoxide.

Diagnostiek

 • Medische voorgeschiedenis
 • Longfunctie onderzoek
 • Bij longkanker: röntgenfoto's en biopsie
 • Taakanalyse en werkplekbeoordeling

Preventie

 • Blootstelling vermijden, speciaal als er al klachten optreden
 • Gebruik katalysatoren, filters en wassers
 • Gebruik andere brandstoffen benzine, LPG of speciale schone dieselbrandstoffen
 • Vermijden gebruik dieselmotoren binnen het bedrijf (beter elektrisch aangedreven vorkheftrucks)
 • Hoge uitlaatpijpen, uitlaat verlengen naar boven (verdunning in de lucht)
 • Regelmatig motoronderhoud en afstellen volgens schema
 • Voldoende ruimteventilatie en plaatselijke afzuiging in werkruimtes
 • Vergroot afstand tot de bron, gedragregels
 • Motoren zo weinig mogelijk stationair laten draaien.

Meer info