Burnout

Ziektebeeld:

Dit is een syndroom met drie hoofdkenmerken, dat vaak sluipend ontstaat:

 • Emotionele uitputting (leeg zijn)
 • Depersonalisatie (vervreemding van andere personen uit de omgeving) welke zich uit in kille, cynische, afstandelijke en onpersoonlijke houding naar de persoenen waar men dagelijks mee werkt
 • Verminderde persoonlijke bekwaamheid, vaak gepaard gaande met gevoelens van tekortschieten en twijfel aan eigen kunnen.

Oorzaak

 • Treedt vaak bij mensen op met boeiend en interessant werk
 • Nieuwe uitdagingen worden enthousiast opgepakt
 • Grote werkdruk. Werk kost veel energie
 • Steeds moet er een tandje bij om dezelfde prestatie te leveren
 • Dit leidt tot chronische overbelasting, zonder dat een beeld van overspannenheid optreedt
 • Tenslotte leidt dit tot de burn out crisis die ook vaak samenvalt met een midlife crisis.

Diagnostiek

 • Utrechtse Burnout Schaal UBOS. Dit is een korte vragenlijst (5-7 vragen) die in circa tien minuten ingevuld kan worden
 • Er bestaat een aparte uit gave voor Contactuele beroepen( UBOS-C), voor Leerkrachten (UBOS-L) en een voor algemeen gebruik( UBOS-A).

Preventie

 • Voorlichting (beroepsspecifiek)
 • Organiseren sociale ondersteuning
 • Timemanagement cursussen, werk afwisselen met werk dat minder vraagt
 • Management moet beeld tijdig kunnen herkennen.

Meer informatie