Chemische brandwonden

Ziektebeeld

  • Rode, gezwollen huid met soms blaarvorming (als bij thermische verbranding) na contact met etsende stoffen
  • Ook het hoornvlies van het oog kan zijn beschadigd

Oorzaak
Blootstelling aan etsende stoffen (zuren en basen in vloeibare meststoffen)

Diagnostiek
Klinisch beeld

Preventie
Voorkomen van blootstelling door huid- en oogbescherming bij verwerken van onverdunde meststoffen

Voorkomen
Incidenteel

Meer informatie

  • Website van de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren; www.stigas.nl; Wat is Stigas; Folders; Veilig omgaan met vloeibare meststoffen
  • Website van het agrarisch arboconvenant Agro & arbo werkt beter; www.agroarbo.nl
  • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten; www.beroepsziekten.nl