Chronische Toxische Encephalopathie (CTE)

Ziektebeeld

Effecten op het zenuwstelsel door blootstelling aan oplosmiddelen. Dit varieert van acute intoxicatieverschijnselen (gevoel van duizeligheid/sufheid) bij piekblootstellingen tot een Organisch Psycho Syndroom (OPS) na jarenlange blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen. Sluipend begin met klachten van vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, moeheid, snel geïrriteerd zijn. Soms ook oriëntatie stoornis, verlies van reukzin, depressiviteit, hoofdpijn. Prognose: In vroeg stadium herstel mogelijk; in laat stadium vaak blijvend invaliderend aandoening.

Oorzaak

 • Blootstelling aan oplosmiddelen
 • Langdurige (> 8 jaar) blootstelling aan oplosmiddelen.

Diagnostiek

 • Screening met vragenlijst en computertest door Arbo-dienst
 • Beoordeling en begeleiding door Solvent Teams.

Preventie

 • Vervang de producten waar oplosmiddelen in zitten voor niet-oplosmiddel bevattende producten. Maak een keus voor het minst schadelijke product. Dit kan met behulp van PISA.
 • Goede ventilatie bij binnenwerk, met name in kleine ruimten moet goed geventileerd worden.
 • Afscherming van de werkprocessen waar oplosmiddelen gebruikt worden.
 • Geschikte ademhalingsbescherming gebruiken (masker met A-filter).
 • Kies de meest geschikte werkmethode
 • In de schildersbranche is vanuit Arbouw reeds veel onderzoek verricht naar de blootstelling aan oplosmiddelen in verschillende werksituaties. Ook is onderzoek verricht naar alternatieven en zijn in de schildersbranche een aantal afspraken gemaakt en instrumenten ontwikkeld om de blootstelling aan schadelijke verfproducten te beperken.

Meer info

 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten