Eczeem door Epoxyharsen

Ziektebeeld: irritatie, allergie (eczeem)

  • Acuut: Irritatie van ogen, neus, huid en luchtwegen (kortademigheid, astma aanvallen).
  • Chronisch: Allergie van huid (eczeem), ogen (oogontsteking) en longen (hoesten, kortademigheid, astma aanvallen)

Oorzaak

Epoxyhars is een bekende allergie veroorzakende stof

Diagnostiek

  • Medische voorgeschiedenis
  • Taakanalyse en werkplekbeoordeling

Preventie

  • Vermijdt contact
  • Goede persoonlijke hygiëne, huidreiniging, huidverzorging
  • Adembescherming
  • Oogbescherming
  • Huidbescherming
  • Beschermende kleding

Meer info