Elleboogklachten

 

Verzamelnaam voor diverse klachten/ ziektebeelden van de structuren in de (omgeving van de) elleboog. De tenniselleboog en de golferselleboog kunnen als beroepsgebonden worden aangeduid.

Oorzaak

 • Vaak een lokale oorzaak
 • Krachtleverantie pols extensoren/flexoren
 • Een combinatie van: krachtleverantie pols/repeterende bewegingen van pols of elleboog of krachtleverantie pols/extreme polshouding.

Diagnostiek

 • (Medische) voorgeschiedenis
 • Elleboogonderzoek
 • Bij negatief of twijfelachtig positief resultaat, zowel de cervicale wervelkolom, als het gebied van de thoracic outlet en de schouder onderzoeken
 • In sommige gevallen kunnen aandoeningen in het polsgebied naar proximaal pijn refereren en moet ook het polsonderzoek worden uitgevoerd
 • Denk altijd aan de mogelijkheid van een entrapment neuropathie van de bovenste extremiteit.
 • Taakanalyse en werkplek beoordeling. Bepaal of er mogelijkheden tot aanpassingen in het werk.

Preventie 

 • Gebruik mechanische hulpmiddelen om belastende werkzaamheden voor de elleboog te beperken
 • Ergonomisch elektrisch of perslucht aangedreven handgereedschappen gebruiken.
 • Tillen zoveel mogelijk vermijden door mechanisatie of door verandering van het werkproces.
 • Eenzijdige elleboogbelasting zoveel mogelijk voorkomen bijvoorbeeld door afwisseling van de werkzaamheden, door aanpassingen van het werkproces of door taakroulatie
 • Til zoveel mogelijk met 2 handen waarbij de last zo dicht mogelijk bij het lichaam 
 • Regelmatig pauzes nemen en regelmatig van werkhouding wisselen, met name als er sprake is van repeterende arm arbeid
 • Voldoende rust nemen en zorgen voor een goede conditie.

Meer info