Epicondylitis medialis (golfelleboog)

Bron: Arboportaal

Ziektebeeld

 • Een tenniselleboog (Epicondylitis lateralis) is een aandoening aan de buitenkant van de elleboog die gekarakteriseerd wordt door wisselende pijn ter hoogte van de spier-pees of de pees-bot overgang van de pols- en vingerstrekkers.
 • Een golferselleboog (Epicondylitis medialis) is een aandoening aan de binnenkant van de elleboog die gekarakteriseerd wordt door wisselende pijn ter hoogte van de spier-pees of pees-bot overgang van de pols- en vingerbuigers.
 • Epicondylitis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door overbelasting van de strekkers en buigers van de pols- en vingers.
 • Het is een aandoening die lang aanwezig kan blijven: de gemiddelde duur van een ziekteperiode ligt tussen de 6 maanden en 2 jaar, met een geschatte gemiddelde duur van de klachten van driekwart jaar.

Oorzaken

 • Steeds herhaalde bewegingen en veel kracht zetten in het werk worden gezien als oorzaak van de klachten.
 • Er bestaat geen verband met het gebruik van het toetsenbord en/of de muis.
 • De bedrijfsarts kan vaststellen of een tennis- of golferselleboog door het werk veroorzaakt wordt. Daarvoor heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Diagnostiek

  • De diagnose tenniselleboog of golferselleboog (epicondylitis lateralis/medialis) wordt gesteld aan de hand van de klachten en onderzoek van de arm. Typisch is de drukpijn op (een van) de elleboogbotjes (laterale of mediale epicondylus) en pijn bij respectievelijk buigen of strekken van de pols tegen weerstand in. 
  • Raadpleeg een huisarts en/of bedrijfsarts voor de juiste behandeling en werkadviezen.

Vóórkomen

 • Het aantal nieuwe gevallen per jaar in de algemene bevolking wordt geschat op 1 tot 3%. 
 • In de huisartspraktijk komt tennis- of golferselleboog voor bij 4-7 van de 1.000 patiënten per jaar.
 • Tenniselleboog als beroepsziekte is de op één na meest gemelde aandoening van de schouder, armen of hand bij het NCvB met ongeveer 270 meldingen per jaar. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 meldingen van door het werk veroorzaakte golferselleboog.

Preventie

 • Bij beperkte hinder of pijn het werk en de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk vol houden, zo nodig met aanpassingen. Bewegen met pijn benadeelt de genezing niet. 
 • Bij ernstige hinder of pijn en belastende werkomstandigheden: aanpassing in taken in overleg met het bedrijf.
 • Probeer de blootstelling aan de risicofactoren op te sporen, te vermijden of te verminderen.
 • Kijk binnen drie weken of het advies of de aanpassingen het gewenste effect hebben.
 • Voor succesvolle preventie is veel aandacht nodig voor het toepassen van geadviseerde maatregelen.

Meer informatie