# Gehoor aandoeningen

Het aantal meldingen van beroepslechthorendheid is opnieuw gedaald, mede door het wegvallen van de beroepsziektemeldingen vanuit Stichting Arbouw. De meeste meldingen komen nu vanuit de sector overheid en openbaar bestuur (m.n. politie en defensie), maar ook uit sectoren die minder bekend staan als risicovol; zoals cultuur, sport en recreatie, zakelijke dienstverlening en onderwijs. Nieuw onderzoek bevestigt dat motoragenten extra risico lopen op (milde) gehoorschade. Een preventieve aanpak is in deze sector volop in ontwikkeling.
De mate van gehoorschade bij docenten is doorgaans matig tot ernstig en kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Preventief Medisch Onderzoek bij docenten in situaties met risico op blootstelling aan overmatig lawaai zoals in techniek- en gymlokalen verdient meer aandacht.

Meer informatie:

NCvB en Expertisecentrum

De informatie over beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor is grotendeels afkomstig van de website Gehoor & Arbeid, verzorgd door het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid. Dit is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medisch Centrum en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Voor informatie over de volgende beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor wordt u rechtstreeks doorgelinkt naar deze aandoening op de website Gehoor & Arbeid: