# Gehoor aandoeningen

Het aantal meldingen van beroepsslechthorendheid is afgenomen. Het ontbreken van meldingen vanuit Arbouw is hiervan de oorzaak. Van de 74 meldingen van tinnitus zijn er 44 afkomstig uit de politiesector. Het aantal meldingen vanuit de scheepvaart nam toe dankzij de deelname van bedrijfsartsen aan het peilstation PIM Schip. De introductie van een nieuwe, laagdrempelige online screeningstest kan bijdragen aan een efficiëntere wijze van gehooronderzoek.

Meer informatie:

NCvB en Expertisecentrum

De informatie over beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor is grotendeels afkomstig van de website Gehoor & Arbeid, verzorgd door het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid. Dit is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medisch Centrum en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Voor informatie over de volgende beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor wordt u rechtstreeks doorgelinkt naar deze aandoening op de website Gehoor & Arbeid: