# Gehoor aandoeningen

Het aantal meldingen van gehoorschade is fors afgenomen sinds de gevallen van gehoorschade in de bouwnijverheid niet meer systematisch worden verzameld. Politiepersoneel is in 2017 oververtegenwoordigd in het aantal meldingen van gehoorschade. De wijze van opsporing van gehoorschade is verschillend. Tinnitus wordt in bijna 94% van de meldingen via het arbeidsomstandigheden spreekuur vastgesteld; lawaaislechthorendheid voor ongeveer tweederde (67,4%) via het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Voor de overgrote meerderheid (92%) gaat de gemelde gehoorschade niet gepaard met arbeidsverzuim. 
Omgevingsrumoer waarvoor patiënten met tinnitus overgevoelig zijn, versterkt de klachten. Als omgevingsrumoer onvoldoende is te reduceren, zijn er nog andere interventiemogelijkheden zoals individuele behandeling. Er zijn gunstige ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van tinnitusklachten

Meer informatie:

NCvB en Expertisecentrum

De informatie over beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor is grotendeels afkomstig van de website Gehoor & Arbeid, verzorgd door het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid. Dit is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medisch Centrum en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Voor informatie over de volgende beroepsgebonden aandoeningen van het gehoor wordt u rechtstreeks doorgelinkt naar deze aandoening op de website Gehoor & Arbeid: